อำเภอรัตนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก อ.รัตนบุรี)
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:กล่องข้อมูล อำเภอรัตนบุรี รัตนบุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ มีเจ้าเมืองคนแรกคือ หลวงศรีนครเตาท้าวเธอ (เชียงสีหรือตากะอาม)ซึ่งเป็นชาวกูยและเมืองรัตนบุรียังมีประวัติศาสตร์และประเพณียาวนานกว่า 200 ปี

อำเภอรัตนบุรี ถือว่าเป็นอำเภอเดียวในจังหวัดสุรินทร์ ที่ประชากรส่วนมากพูดภาษาลาว มากกว่าภาษาเขมรหรือส่วย ซึ่งชาติพันธุ์ลาวได้อพยพเข้ามาอยู่ในแถบเมืองรัตนบุรีเมื่อราวสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอรัตนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอรัตนบุรีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 163 หมู่บ้าน.

1. รัตนบุรี (Rattanaburi) 17 หมู่บ้าน 7. ไผ่ (Phai) 14 หมู่บ้าน
2. ธาตุ (That) 14 หมู่บ้าน 8. เบิด (Boet) 17 หมู่บ้าน
3. แก (Kae) 15 หมู่บ้าน 9. น้ำเขียว (Nam Khiao) 13 หมู่บ้าน
4. ดอนแรด (Don Raet) 16 หมู่บ้าน 10. กุดขาคีม (Kut Kha Khim) 11 หมู่บ้าน
5. หนองบัวทอง (Nong Bua Thong) 10 หมู่บ้าน 11. ยางสว่าง (Yang Sawang) 11 หมู่บ้าน
6. หนองบัวบาน (Nong Bua Ban) 15 หมู่บ้าน 12. ทับใหญ่ (Thap Yai) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอรัตนบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลรัตนบุรี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลรัตนบุรีและบางส่วนของตำบลไผ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรัตนบุรี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแรดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวบานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเบิดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำเขียวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดขาคีมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางสว่างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับใหญ่ทั้งตำบล

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ในประวัติศาสตร์
พระภิกษุ
ศิลปินแห่งชาติ

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนรัตนบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
 • โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
 • โรงเรียนธาตุศรีนคร
 • โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
 • โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา

หน่วยงานราชการ[แก้]

 • สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี
 • ศาลจังหวัดรัตนบุรี
 • สำนักงานบังคับคดี
 • โรงพยาบาลรัตนบุรี
 • สำนักงานที่ดิน
 • ประมง
 • เรือนจำ
 • สำนักงานปศุสัตว์
 • สำนักงานสรรพากร
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

แหล่งท่องเที่ยว[แก้]

เทศกาลการท่องเที่ยว[แก้]

 • งานนมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดโพธิ์ศรีธาตุ
 • ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี เมืองรัตนบุรี
 • งานไหว้ศาลหลักเมืองรัตนบุรี
 • งานรำบวงสรวงหลวงศรีนครเตาท้าวเธอ เจ้าเมืองรัตนบุรี

มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น[แก้]

บุญบั้งไฟ อำเภอรัตนบุรี เป็นงานบุญบั้งไฟที่จัดขึ่นอย่างยิ่งใหญ่ของชาวอำเภอรัตนบุรี และยิ่งใหญ่มากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์

อนุสาวรีย์หลวงศรีนครเตาท้าวเธอ ณ สวนศรีนครเตา อ.รันบุรี จ.สุรินทร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]