อำเภอพิบูลมังสาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก อ.พิบูลมังสาหาร)
อำเภอพิบูลมังสาหาร
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอพิบูลมังสาหาร
พิบูลมังสาหารงามวิไล พระปรมาภิไธยล้ำค่า
มหาสงกรานต์แก่งสะพือ เลื่องลือเมืองฆ้อง
ถิ่นทองภักษาหาร งามตระการวัดภูเขาแก้ว
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอพิบูลมังสาหาร
อักษรโรมัน Amphoe Phibun Mangsahan
จังหวัด อุบลราชธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 1,280.0 ตร.กม.
ประชากร 131,237 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 102.52 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3419
รหัสไปรษณีย์ 34110
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
พิกัด 15°14′40″N 105°13′44″E / 15.24444°N 105.22889°E / 15.24444; 105.22889
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4544 1027
หมายเลขโทรสาร 0 4544 1789

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พิบูลมังสาหาร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติ[แก้]

อำเภอพิบูลมังสาหารเดิมชื่อ "บ้านกว้างลำชะโด" พระพรหมราชวงษา เจ้าเมืองอุบลราชธานี ขอตั้งเป็นเมืองพิบูลมังสาหาร เจ้าพระยากำแหงสงครามเห็นชอบ จึงกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นเมืองพิบูลมังสาหารเมื่อวันอาทิตย์ แรม 11 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน พ.ศ. 2406 และตั้งท้าวธรรมกิติยา (จูมมณี) เป็นพระยาบำรุงราษฎร์ เจ้าเมืองคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2443 ลดฐานะเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองอุบลราชธานี และในปี พ.ศ. 2495 เปลี่ยนเมืองอุบลราชธานีเป็นจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

 • ที่ตั้ง : ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 45 กิโลเมตร
 • ห่างจากกรุงเทพมหานคร 691 กิโลเมตร

อำเภอพิบูลมังสาหารตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพิบูลมังสาหารแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 185 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พิบูล (Phibun) เขตเทศบาลเมือง 8. โพธิ์ศรี (Pho Si) 14 หมู่บ้าน
2. กุดชมภู (Kut Chom Phu) 19 หมู่บ้าน 9. ระเว (Rawe) 12 หมู่บ้าน
3. ดอนจิก (Don Chik) 23 หมู่บ้าน 10. ไร่ใต้ (Rai Tai) 15 หมู่บ้าน
4. ทรายมูล (Sai Mun) 10 หมู่บ้าน 11. หนองบัวฮี (Nong Bua Hi) 16 หมู่บ้าน
5. นาโพธิ์ (Na Pho) 11 หมู่บ้าน 12. อ่างศิลา (Ang Sila) 17 หมู่บ้าน
6. โนนกลาง (Non Klang) 12 หมู่บ้าน 13. โนนกาหลง (Non Kalong) 9 หมู่บ้าน
7. โพธิ์ไทร (Pho Sai) 19 หมู่บ้าน 14. บ้านแขม (Ban Khaem) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพิบูลมังสาหารประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิบูลทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลอ่างศิลา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอ่างศิลา
 • เทศบาลตำบลกุดชมภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดชมภูทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทรทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ศรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนจิกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายมูลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนกลางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระเวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่ใต้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวฮีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างศิลา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนกาหลงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแขมทั้งตำบล

โรงเรียนในอำเภอ[แก้]

โรงเรียนมัธยม สพฐ. โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิพาคย์วิทยากร

โรงเรียนเอกชน

โรงเรียน อบจ.