อุทยานแห่งชาติรอนเดน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อุทยานแห่งชาติรอนเดน

อุทยานแห่งชาติรอนเดน (Rondane National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศนอร์เวย์ ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 มีเนื้อที่ 572 ตารางกิโลเมตร ภายในอุทยานแห่งชาติมีภูเขาสูงและหน้าผาชัน มีธารน้ำแข็ง และยอดเขาสูงอีกหลายลูก พืชในอุทยานเป็นแบบแอลไพน์ มีไม้แคระ มอสส์ และไลเคน สัตว์ที่อาศัยได้แก่ กวางเรนเดียร์ กระต่ายป่า สุนัขจิ้งจอก