อุทยานแห่งชาติซามาเรียกอร์จ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภายในอุทยานแห่งชาติซามาเรียกอร์จ

อุทยานแห่งชาติซามาเรียกอร์จ (อังกฤษ: Samaria Gorge) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะครีต ประเทศกรีซ ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1953 มีเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,000ไร่ ภายในอุทยานแห่งชาติมีโกรกธารขนาดใหญ่ กว้าง 3.5 เมตร ลึกกว่า 600 เมตร มีพรรณพืชท้องถิ่นกว่า 14 ชนิด และเป็นที่อยู่ของแพะป่าแห่งเกาะครีด