อิมมูโนโกลบุลินต่อ Rho(D)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อิมมูโนโกลบุลินต่อ Rho(D)
ข้อมูลทางคลินิก
ชื่อทางการค้าWinRho, RhoGAM, others
ชื่ออื่นRh0(D) immune globulin, anti-D (Rh0) immunoglobulin
AHFS/Drugs.comโมโนกราฟ
ระดับความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์
  • C
ช่องทางการรับยาintramuscular injection
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
ChemSpider
  • none
  7checkY (what is this?)  (verify)
สารานุกรมเภสัชกรรม

อิมมูโนโกลบุลินต่อแอนติเจนโร (D) (อังกฤษ: Rho(D) immune globulin) เป็นยาอย่างหนึ่ง ใช้ป้องกันการเกิดภาวะภูมิไม่เข้ากันในระบบหมู่เลือดอาร์เอช ในกรณีที่มารดามีหมู่เลือดเป็นอาร์เอชลบ และใช้รักษาโรคเกล็ดเลือดต่ำชนิด ITP ในผู้ป่วยที่มีหมู่เลือดเป็นอาร์เอชบวก มักให้ขณะตั้งครรภ์และหลังตั้งครรภ์ หรือให้ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีหมู่เลือดอาร์เอชลบจำเป็นต้องได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดที่เป็นหมู่อาร์เอชบวก วิธีให้ทำได้โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าหลอดเลือดดำ ให้ครั้งหนึ่งสามารถออกฤทธิ์ได้ 2-4 สัปดาห์