อินเทอร์มีเดียท ฟิลาเมนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
โครงสร้างอินเทอร์มีเดียทฟิลาเมนท์

อินเทอร์มีเดียทฟิลาเมนท์ เป็นเส้นใยที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 - 10 นาโนเมตร ประกอบด้วยเส้นใยโปรตีนหน่วยย่อย ซึ่งเรียกตัวเป็นสายยาวๆ 4 สาย 8 ชุดพันบิดกันเป็นเกลียว อินเทอร์มีเดียทฟิลาเมนท์ จัดเรียงตัวเป็นร่างแหตามลักษณะรูปร่างของเซลล์

โครงสร้าง
       1. เป็นเส้นใยโปรตีนที่มีขนาดใหญ่กว่าไมโครฟิลาเมนต์ แต่เล็กกว่าไมโครทูบูล 
       2. ประกอบด้วยโปรตีนที่อยู่ในกลุ่มเคอราติน (keratin family)


หน้าที่

       1. ช่วยรักษารูปร่างของเซลล์อินเตอร์ มีเดียท ฟิลาเมนต์ ทนต่อแรงดึงภายนอก เช่นเดียวกับ     ไมโครฟิลาเมนต์
       2. ช่วยยึดออร์แกเนลล์ บางอย่างให้อยู่กับที่ เช่น นิวเคลียสถูกยึดให้อยู่ในกรงที่ทำด้วย     อินเตอร์ มีเดียท ฟิลาเมนต์
       3. สร้าง นิวเคลียร์ลาร์มินาร์ (nuclear larninar)

แบ่งออกเป็น 5 class: Type I, acidic keratins; Type II, basic keratins; Type III, desmin, vimentin and others, Type IV, neurofilaments and related filaments; และ Type V, lamins;