อำนาจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นักสังคมวิทยานิยาม อำนาจ ว่าเป็นความสามารถในการกำหนดให้ผู้อื่นเป็นหรือกระทำตามความต้องการของตนเอง แม้ว่าผู้อื่นจะขัดขืนก็ตาม

"อำนาจ หมายถึงโอกาสที่มีอยู่ในความสัมพันธ์ทางสังคม ที่ทำให้บางคนสามารถกระทำตามความตั้งใจ แม้ว่าจะมีการขัดขวาง โดยไม่ขึ้นกับหลักการที่รองรับโอกาสนั้นๆ"
มักซ์ เวเบอร์, แนวคิดพื้นฐานของสังคมวิทยา

การกำหนดนี้อาจไม่จำเป็นต้องมีการบีบบังคับ (ด้วยกำลังหรือด้วยการขู่ว่าจะใช้กำลัง) ดังนั้น "อำนาจ" ในแนวคิดทางสังคมวิทยา จึงมีความหมายครอบคลุมถึงอำนาจทางกายภาพและอำนาจการเมือง ในภาษาที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน คำว่า "อำนาจ" จะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "อิทธิพล" (influence)

ถ้าจะกล่าวในกรณีทั่วไปมากกว่านี้ เราสามารถนิยาม "อำนาจ" ว่าเป็นความสามารถฝ่ายเดียว หรือเกือบจะฝ่ายเดียว, หรือศักยภาพในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอะไรบางอย่าง ซึ่งมักจะเป็นชีวิตของผู้คน ผ่านทางการกระทำของตนเอง หรือผู้อื่น.

การใช้อำนาจดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะกับมนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะต้องการสังคม และอยู่รวมเป็นกลุ่ม . หากการใช้อำนาจนั้นมิได้รับการยอมรับจากประชาชนหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือ หลายกลุ่ม ก็จะทำให้เกิดการต่อต้านอำนาจนั้นๆขึ้นในหลากหลายรูปแบบและช่องทาง ยกตัวอย่างเช่น การชุมนุมประท้วงทางการเมืองในบางประเทศ ไม่ว่าจะเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องยาวนานก็ตาม ซึ่งสาเหตุของการประท้วงก็อาจเนื่องมาจากการไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มกดดันหรือในบางครั้งก็อาจมีกลุ่มที่สนับสนุนมารวมตัวชุมนุมเพื่อแสดงเจต นารมณ์ในการสนับสนุนรัฐบาลที่ตนเองเลือกเข้ามาก็ได้