อาณาจักรเชียะโท้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อาณาจักรเชียะโท้(赤土国)เป็นอาณาจักรที่อยู่ใต้อาณาจักรตามพรลิงก์ เมืองสำคัญของอาณาจักรนี้สันนิษฐานว่าอาจจะอยู่แถบกลันตันหรือบริเวณจังหวัดพัทลุงในปัจจุบัน มีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษ 9 - 12 ตามจดหมายเหตุของจีนได้กล่าวว่าอาณาจักรเชียะโท้ ราชวงศ์ของกษัตริย์นามว่าชือทัน กษัตริย์ทรงพระนามว่า ลิ-ฟู-โท-ลี มีมเหสี 3 องค์ ซึ่งเป็นบุตรธิดาของอาณาจักรใกล้เคียง[1]


สภาพทางสังคมวิทยา[แก้]

จากหลักฐานทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของดินแดนแถบนี้จะเห็นได้ว่ามีอิทธิพลของจีนและอินเดียปะปนอยู่โดยทั่วไป ทั้งนี้เพราะพ่อค้าชาวจีนและอินเดียได้เดินทางติดต่อเพื่อการค้ากับดินแดนแถบเอเชียอาคเนย์นับแต่ 2,000 ปีที่แล้วมา โดยเดินทางมาทางเรือเป็นส่วนมาก ชนชาวเอเชียอาคเนย์เองก็ได้เดินทางไปยังจีนและอินเดียโดยทางทะเลเช่นกัน โดยเฉพาะชนชาติซึ่งตั้งรกรากอยู่ตามหมู่เกาะทางตอนใต้ของแผ่นดินใหญ่ การเดินทางทางเรือทำได้สะดวกเพราะลมช่วยในระยะเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน จะมีกระแสลมพัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเหตุนี้ทำให้อาณาบริเวณฝั่งทะเลของเอเชียอาคเนย์เป็นจุดนัดพบของพ่อค้าจีน อินเดีย และชนเผ่าพื้นเมือง จึงทำให้มีอิทธิพลของชนชาติเหล่านี้เข้ามาผสมปนเปกับวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ทางการค้า ที่เห็นได้เด่นชัดคือวัฒนธรรมทางการเมืองและการปกครอง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมรับความคิดอันขัดกับความเชื่อถือเดิมของตน

อ้างอิง[แก้]