อาซาเซล (คัมภีร์ไบเบิล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
"อาโรนจะจับฉลากแพะสองตัวนั้น ฉลากหนึ่งตกเป็นของพระยาห์เวห์ อีกฉลากหนึ่งเพื่ออาซาเซล" อาสนวิหารลิงคอล์น

ในคัมภีร์ฮีบรู ชื่อ อาซาเซล (อังกฤษ: Azazel,/əˈzzəl, ˈæzəˌzɛl/; ฮีบรู: עֲזָאזֵל ʿAzāʾzēl; อาหรับ: عزازيل, อักษรโรมัน: ʿAzāzīl) บ่งบอกถึงสถานที่รกร้างซึ่งแพะรับบาปได้รับเอาบาปของชาวยิวและถูกปล่อยตัวออกไปในช่วงวันลบมลทิน ในช่วงปลายของยุควิหารที่สอง อาซาเซลถูกมองว่าเป็นชื่อของทูตสวรรค์ที่ถูกขับไล่จากเหตุที่แนะนำมนุษย์ให้รู้จักความรู้ต้องห้ามตามที่ระบุในหนังสือเอโนค

คัมภีร์ไบเบิล[แก้]

โทราห์[แก้]

ภูเขาอาซาเซล (Jabel Munttar) ในทะเลทรายยูเดียน
หน้าผาของภูเขาอาซาเซล (Jabel Munttar)

ในคัมภีร์ฮีบรู คำว่า "อาซาเซล" มีการกล่าวถึง 3 ครั้งในหนังสือเลวีนิติ เมื่อกล่าวถึงการนำแพะตัวผู้ 2 ตัวมาถวายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ โดยมีการเลือกแพะตัวหนึ่งจากการจับฉลากให้ตกเป็นของพระยาห์เวห์ สำหรับเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปแด่พระยาห์เวห์[1] ส่วนแพะอีกตัวหนึ่งฉลากตก "เพื่ออาซาเซล" จะถูกปล่อยตัวไปในถิ่นทุรกันดาร (לַעֲזָאזֵל) "ให้แก่อาซาเซล" แพะตัวนี้ถูกปล่อยออกไปในถิ่นทุรกันดารในฐานะส่วนหนึ่งของพิธีในวันลบมลทิน พิธีกรรมแพะรับบาปสามารถสืบย้อนได้ไปถึงอารยธรรมเอบลาเมื่อศตวรรษที่ 24 ก่อนคริสตกาลซึ่งแพร่กระจายไปทั่วตะวันออกใกล้ในยุคโบราณ[2][3]

ในคัมภีร์ไบเบิลแปลภาษาอังกฤษฉบับเก่าอย่างฉบับพระเจ้าเจมส์ วลีว่า la-azazel แปลเป็น "as a scapegoat" (ฉบับพระเจ้าเจมส์ที่แปลเป็นภาษาไทยแปลว่า "เพื่อแพะรับบาป") อย่างไรก็ตามคัมภีร์ไบเบิลแปลภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่มักแสดงคำว่า "อาซาเซล" ในฐานะชื่อเฉพาะ:

อาโรนจะถวายโคเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของตนเอง ทำการลบมลทินตนเองกับครอบครัวของเขา แล้วเขาจะนำแพะสองตัวนั้นไปถวายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ที่ประตูเต็นท์นัดพบ อาโรนจะจับฉลากแพะสองตัวนั้น ฉลากหนึ่งตกเป็นของพระยาห์เวห์ อีกฉลากหนึ่งเพื่ออาซาเซล แพะตัวที่ฉลากตกเป็นของพระยาห์เวห์นั้น อาโรนจะถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป แต่แพะอีกตัวหนึ่งซึ่งฉลากตกเพื่ออาซาเซลนั้น จะนำถวายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์เป็นสัตว์ที่ยังมีชีวิต เพื่อให้มลทินตกที่มัน แล้วปล่อยมันเข้าไปในถิ่นทุรกันดารให้แก่อาซาเซล

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Azazel (Scapegoat, Lev. xvi., A. V.)