อันต์เอตเกนเมน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อันต์เอตเกนเมน
คำแปล: ข้าขอสัญญา
Ant etkenmen
เนื้อร้องโนมัน เซเลบิจิฮาน (Noman Çelebicihan), พ.ศ. 2535 (ต้นฉบับ พ.ศ. 2460)

อันต์เอตเกนเมน (ตาตาร์ไครเมีย : Ant etkenmen อักษรซีริลลิก: Ант эткенмен) (คำแปล: ข้าขอสัญญา) เป็นเพลงชาติของชาวตาตาร์ไครเมีย ประพันธ์โดย โนมัน เซเลบิจิฮาน (Noman Çelebicihan) และทำหน้าที่เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐประชาชนไครเมีย ซึ่งมีระยะเวลาสั้น

เนื้อเพลง[แก้]

ตาตาร์ไครเมีย (อักษรละติน) ไครเมียตาตาร์ (อักษรซีริลลิก) คำแปล
Ant etkenmen, milletimniñ yarasını sarmağa
Nasıl olsun bu zavallı qardaşlarım çürüsin?
Onlar içün ökünmesem, qayğırmasam, yaşasam
Yüregimde qara qanlar qaynamasın, qurusın.
Ant etkenmen, şu qaranğı yurtqa şavle sepmege
Nasıl olsun eki qardaş bir-birini körmesin?
Bunı körip buvsanmasam, muğaymasam, yanmasam
Közlerimden aqqan yaşlar derya-deñiz qan olsun.
Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege
Bilip, körip milletimniñ köz yaşını silmege.
Bilmey, körmey biñ yaşasam, Qurultaylı han olsam
Kene bir kün mezarcılar kelir meni kömmege.
Ант эткенмен, миллетимнинъ ярасыны сармагъа
Насыл олсун бу заваллы къардашларим чурусин?
Онлар ичун окунмесем, къайгъырмасам, яшасам
Юрегимде къара къанлар къайнамасын, къурусын.
Ант эткенмен, шу къарангъи юрткъа шавле сепмеге
Насыл олсун эки къардас бир-бирини кормесин?
Буны корип бувсанмасам, мугъаймасам, янмасам
Козлеримден акъкъан яшлар деря-денъиз къан олсун.
Ант эткенмен, соз бергенмен миллет ичун олмеге
Билип, корип миллетимнинъ коз яшыны силмеге.
Билмей, кормей бинъ яшасам, Къурултайлы хан олсам
Кене бир кун мезарджылар келир мени коммеге.
ข้าขอสัญญาว่าจะรักษาบาดแผลประเทศของข้า
เป็นเช่นไรพี่น้องของข้าที่โชคร้ายถูกเนรเทศ?
ถ้าไม่เสียใจสำหรับพวกเขา ความเสียใจสำหรับพวกเขา; ข้ายังมีชีวิตอยู่
ปล่อยให้สายน้ำอันมืดมิด โลหิตในหัวใจของข้าเหือดแห้งไป
ข้าสัญญาว่าจะส่องประกายไปยังแผ่นดินอันมืดมน
ทำไมพี่น้องทั้งสองคนมองไม่เห็นหน้ากัน?
เมื่อข้าเห็นสิ่งนี้ ถ้าข้าไม่ได้รับบาดแผล ความทุกข์ทรมาน
ปล่อยให้น้ำตาที่ไหลจากดวงตาของข้า กลายเป็นทะเลสีเลือด
ข้าสัญญาว่าจะคำพูดของข้า ไปสู่ความตายบนแผ่นดินของข้า
รู้ เห็น เพื่อเช็ดน้ำตาของประเทศของข้า
ถ้าข้าอยู่เป็นพันๆ ปี โดยที่มองไม่เห็น รู้และกลายเป็นท่านข่านกับมณตรี
มีวันหนึ่งได้พบหลุมฝังศพจะมาฝังเข้า

ดูเพิ่ม[แก้]