ข้ามไปเนื้อหา

อัตราส่วนราคาต่อกำไร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (อังกฤษ: price/earnings ratio หรือย่อว่า P/E ratio หรือ PER) เป็นอัตราส่วนของราคาหุ้นของบริษัทกับกำไรต่อหุ้นของบริษัท อัตราส่วนสามารถเขียนเป็นสูตรได้ว่า


ตัวอย่างเช่น หากหุ้น ก ราคา 24 บาท บริษัทมีผลกำไรต่อหุ้นใน 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ปี) อยู่ที่ 3 บาท ค่า P/E ที่คำนวนได้จะเท่ากับ 24/3 หรือ 8 แสดงว่านักลงทุนต้องจ่ายเงิน 8 บาท เพื่อให้ได้กำไร 1 บาท ต่อปี