อะกูป์ฟอร์เดอะริช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อะกูป์ฟอร์เดอะริช (อังกฤษ: A Coup for the Rich; รัฐประหารเพื่อคนรวย) เป็นหนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิกฤตการณ์การเมืองช่วง พ.ศ. 2548-2549 และการรัฐประหาร ที่เขียนโดย รศ. ใจ อึ๊งภากรณ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใจ ผู้เขียน ได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในความผิดฐาน "ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ ราชินี รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์" โดยใจได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทราบว่ามาจากกรณีการเขียนหนังสือเล่มนี้[1]

เนื้อหา[แก้]

หนังสือนี้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของชนชั้นนำในสังคมที่สนับสนุนรัฐประหาร ที่เห็นว่า คนจนมีประชาธิปไตยมากเกินไป และโดยเขาเหล่านั้นแบ่งประเทศไทยว่ามีสองชนชั้นใหญ่ ๆ คือ "ชนชั้นกลางที่กระจ่างแจ้งและเข้าใจประชาธิปไตย" กับ "ชาวชนบทและชาวเมืองที่ยากจนอันแสนจะโง่เขลา" และหนังสือได้วิพากษ์นักวิชาการที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ธีรยุทธ บุญมี และอดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุนว่าปัจจุบันได้หันมาส่งเสริมแนวความคิดคุณค่าของเอเชีย เพื่ออธิบายเหตุผลของการทำรัฐประหารในครั้งนี้ โดยนักวิชาการเหล่านี้มองว่า ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ นั้น ควรจะเป็นระบบผสมโดยการแบ่งปันอำนาจระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับสถาบันกษัตริย์[2]

การเผยแพร่ในประเทศไทย[แก้]

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สั่งระงับการขายหนังสือเล่มนี้ โดยรองผู้จัดการของศูนย์หนังสือฯ ให้เหตุผลว่า เป็นเพราะหนังสือดังกล่าวมีการอ้างอิงงานเขียนของ พอล แฮนด์ลีย์ ผู้เขียน The King Never Smiles[3] ซึ่งเป็นหนังสือที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย

ต่อมา หลังจากนั้นอีกเกือบหนึ่งปี กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกหนังสือที่ ตช.0016.146/289 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 เรื่อง "ขอความร่วมมือให้งดจำหน่าย หนังสือ A Coup for the Rich" ส่งมายังอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหยุดจำหน่ายหนังสือดังกล่าว โดยคำสั่งดังกล่าวอ้างว่า “เนื้อหาในหนังสือมีข้อความดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ... อาจทำให้ปวงชนชาวไทยเข้าใจพระมหากษัตริย์ผิด” เอกสารลงนามโดย พล.ต.ต.จุตติ ธรรมมโนวานิช รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งมีตำแหน่งหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนหนังสือเล่มนี้อีกตำแหน่งหนึ่ง โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงลายมือชื่อท้ายเอกสารและให้ความเห็นว่า “ให้ศูนย์หนังสือดำเนินการตามที่ตำรวจสันติบาลได้แจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษร” ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. ‘ใจ อึ๊งภากรณ์’ ได้รับหมายเรียก ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (ล่าสุด), ประชาไท, 12 มกราคม พ.ศ. 2552, เรียกดูเมื่อ 14 มกราคม พ.ศ. 2552
  2. มองมุมใหม่:A Coup for the Rich เก็บถาวร 2007-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ชำนาญ จันทร์เรือง, กรุงเทพธุรกิจ, 11 เมษายน พ.ศ. 2550, เรียกดูเมื่อ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2550
  3. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ไม่ยอมขายหนังสืออ.ใจ เพราะอ้างอิงผู้เขียน TKNS., ประชาไท, 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550, เรียกดูเมื่อ 19 เมษายน พ.ศ. 2550
  4. ตำรวจนครบาลสั่งห้ามขายหนังสือ A Coup for the Rich, ประชาไท, 29 มกราคม พ.ศ. 2551, เรียกดูเมื่อ 14 มกราคม พ.ศ. 2552