อวัยวะของคอร์ติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อวัยวะของคอร์ติ (อังกฤษ: organ of corti) หรือ ออร์แกนออฟคอร์ติ เป็นโครงสร้างพิเศษที่ทำหน้าที่ในการรับเสียงของหูชั้นใน

อวัยวะของคอร์ติ
อวัยวะของคอร์ติ

ส่วนประกอบ[แก้]

ภายในอวัยวะของคอร์ติจะประกอบไปด้วยเซลล์ขน (hair cells) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ เซลล์ขนชั้นนอก (orter hair cells) มี 3 เซลล์มาเรียงกัน และเซลล์ขนชั้นใน (inner hair cells) ที่อยู่ถัดเข้าไป ด้านบนเซลล์ขนมีเส้นขนเล็กๆเรียกว่า สเตอริโอซิเลีย (stereocilia) อยู่ และรอบๆเซลล์ขนยังประกอบไปด้วยเซลล์พี่เลี้ยงอื่นๆอีกหลายชนิด ซึ่งแต่ละเซลล์วางตัวอยู่บนโครงสร้างที่เรียกว่าเยื่อบาซิลาร์ (basilar membrane) ที่ต่อกับเส้นประสาทที่มีชื่อว่า เส้นประสาทคอเคลีย ส่วนด้านบนที่ติดกับสเตอริโอซิเลียก็จะเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าเยื่อเทคทอร์เรียล (tectorial membrane) ซึ่งมีสารคล้ายเจลลาติน คลุมทับอยู่

การทำงาน[แก้]

เซลล์ขนจะทำหน้าที่เป็นตัวรับคลื่นเสียง เมื่อมีคลื่นเสียงส่งผ่านจากหูชั้นนอกและหูชั้นกลางเข้ามาสู่หูชั้นใน จะทำให้เยื่อบาซิลาร์เกิดการสั่นขึ้นลง ขณะที่เยื่อเทคทอร์เรียลที่อยู่ด้านบนไม่ได้เกิดการสั่นตามไปด้วย ทำให้สเตอริโอซิลเลียถูกเบนไปด้านใดด้านหนึ่ง โดยที่ฐานของเซลล์ขนนั้นจะมีเส้นประสาทคอเคลียมาเลี้ยงและทำหน้าที่ส่งสัญญาณประสาทไปสู่สมอง เพื่อแปลผลและทำให้เกิดการได้ยินต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม[แก้]