อภินันท์ โปษยานนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อภินันท์ โปษยานนท์
ปลัดกระทรวงวัฒธรรม
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ดร.ปรีชา กันธิยะ
ถัดไป กฤษศญพงษ์ ศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (66 ปี)
กรุงเทพมหานคร
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์ อภินันท์ โปษยานนท์ (เกิด 27 สิงหาคม 2499) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คนที่ 7

ประวัติการศิกษา[แก้]

ศาสตราจารย์ อภินันท์ โปษยานนท์ หรือ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ได้รับการศึกษาดังนี้

 • Bachelor of Arts (Fine Arts)

Honours มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สกอตแลนด์

 • Master of Arts (Fine Arts)

Honours มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สกอตแลนด์

 • Doctor of Philosophy (History of Art)

มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗
 • อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
 • รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
 • ประธานกรรมการบริหารและรักษาการในตำแหน่ง
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
 • ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ระดับ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑
 • ศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๕
 • รองศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๐
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๗- ๒๕๔๐
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕
 • อาจารย์ ระดับ ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๔

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๖, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๒, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๑๓๐, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข หน้า ๑๓๑, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑