อนุพงษ์ จันทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภิกษุสันดานกา โดย อนุพงษ์ จันทร

อนุพงษ์ จันทร เจ้าของรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53 จากผลงาน ภิกษุสันดานกา ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกันในวงกว้างของสังคม นอกจากรางวัลดังกล่าวแล้ว ก่อนหน้านี้เขายังเคยได้รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรม ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 52 ในภาพชื่อ เศษบุญ-เศษกรรม , รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51 กับ พุทธบริษัทหมายเลข 4 , รางวัลชมเชย การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 ในภาพ ภูมิลวง ฯลฯ ตัวงานของอนุพงษ์ชอบที่จะหยิบยกความเป็นไทยมาประยุกต์ใช้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคมปัจจุบัน สะท้อนให้คนตระหนัก ฉุกคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคม

อนุพงษ์ จันทร เป็นชาว ปราจีนบุรี เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2523 จบศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจาก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และทำงานเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง