อธิษว์ ศรสงคราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อธิษว์ ศรสงคราม หรือ อ้วน นักดนตรีชาวไทย ตำแหน่งคีย์บอร์ด/ฟลูต ในวงอาร์มแชร์ สูง 185 ซ.ม.

ปี 2549 ออกอัลบั้มเดี่ยวในชื่อ Atit Sornsongkram อัลบั้ม Like how you feel

เกิดวันที่ 26 สิงหาคม 2524

จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประถมสาธิตสวนสุนันทา

จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 118

ปริญญาตรีสาขาวิชาถ่ายภาพ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปี 2557 จบปริญญาโทด้าน photography ที่สถาบัน Kunstakademie เมือง Düsseldorf ประเทศเยอรมนี

 www.atitsornsongkram.com

เป็นนักศึกษาไทยคนแรกที่ได้เข้าศึกษาในสถาบันผลิตศิลปินสาขาต่างๆ ในระดับโลกแห่งนี้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

http://en.wikipedia.org/wiki/Kunstakademie_Düsseldorf