ข้ามไปเนื้อหา

องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ
ก่อตั้งค.ศ. 1895 (1895)
ประเภทสหพันธ์สหกรณ์
ที่ตั้ง
พื้นที่ให้บริการ
ทั่วโลก
สมาชิก
313 คน
ประธาน
Ariel Guarco
เว็บไซต์www.ica.coop

องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Co-operative Alliance, ICA) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขบวนการสหกรณ์โลกมีการประชุมสมัชชาสหกรณ์ระหว่างชาติเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2438 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ได้มีมติก่อตั้งองค์กรสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เมื่อ พ.ศ. 2538 องค์การฯ จึงได้ปรับปรุงและประกาศหลักการสหกรณ์เป็น 7 ประการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ องค์การฯ ได้ประกาศให้สหกรณ์ทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากลตั้งแต่ พ.ศ. 2465 ต่อมาสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ให้วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกปี เป็น "วันสหกรณ์สากล"

ในปัจจุบัน องค์การ ICA ได้มีสมาชิกทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ

ดูเพิ่ม[แก้]