องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
ตราอย่างเป็นทางการของ{{{official_name}}}
ตรา
คำขวัญ: ใหม่นาเพียงชุมชนเข้มแข็ง ล้วนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจราษฎร์พอเพียง เลี้ยงชีพแบบยั่งยืน พื้นดิน-น้ำอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนสาธารณูปโภค โชคด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด32.18 ตร.กม. (12.42 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด7,964 คน
 • ความหนาแน่น247.48 คน/ตร.กม. (641.0 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.ใหม่นาเพียง
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่เป็นที่นา มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 6 แห่ง ได้แก่ ห้วยกุดรู ห้วยหลักด่าน ห้วยหนองเอี่ยน ห้วยแก ห้วยตราดใหญ่ และห้วยหมาอีนิล

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

ใหม่นาเพียง [1]แต่ก่อนแต่เดิมนั้น เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในเขตตำบลคอนฉิม อำเภอพล เมื่อราวประมาณปี พ.ศ.2404 มีขุนอำเภอวิชิต บาลี เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านใหม่นาเพียง ซึ่งย้ายมาจากบ้านเสมานาเพียง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 10 ครอบครัว โดยเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตรกรรม และต่อมามีญาติพี่น้องติดตามมาอยู่เพิ่มากขึ้น จึงตั้งหมู่บ้านขึ้นชื่อว่า "บ้านใหม่นาเพียง" โดยได้เอาคำว่า "นาเพียง" จากหมู่บ้านเดิมมาใส่ต่อท้ายไว้ด้วย

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2511[2] ทางราชการได้แบ่งแยกท้องทีปกครองเพิ่มอีกตำบลชื่อว่า ตำบลใหม่นาเพียง และเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ได้รับการยกฐานะตำบลใหม่นาเพียง เป็น สภาตำบลใหม่นาเพียง อำเภอพล[3] ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 โอนมาขึ้นกับอำเภอแวงใหญ่ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่[4]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลใหม่นาเพียงทั้งตำบล จำนวน 14 หมู่บ้าน ดังนี้[5]

หมู่ที่ 1 บ้านใหม่นาเพียง
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแดง
หมู่ที่ 3 บ้านดอนหัน
หมู่ที่ 4 บ้านโนนจันทึก
หมู่ที่ 5 บ้านโจดใหญ่
หมู่ที่ 6 บ้านโสกไผ่
หมู่ที่ 7 บ้านถลุงเหล็ก
หมู่ที่ 8 บ้านหนองทุ่ม
หมู่ที่ 9 บ้านโสกเหลื่อม
หมู่ที่ 10 บ้านท่าเยี่ยม
หมู่ที่ 11 บ้านโนนโพธิ์
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยแก
หมู่ที่ 13 บ้านร่มโพธิ์ทอง
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่นาเพียงพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติความเป็นมา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.mainapaing.go.th/default.aspx?subheadmenu=true&subheadid=H000000002&id=M000000002 (ม.ป.ป.). สืบค้น 22 ธันวาคม 2560.
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลเขตตำบลในท้องที่อำเภอพล......PDF ราชกิจจานุเบกษา 85 (17):534-536. 20 กุมภาพันธ์ 2511.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):28. 25 ธันวาคม 2539
  5. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลใหม่นาเพียง"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/แวงใหญ่/ใหม่นาเพียง (ม.ป.ป.). สืบค้น 22 ธันวาคม 2560.