องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
ตราอย่างเป็นทางการของ{{{official_name}}}
ตรา
การปกครอง
 • นายก อบต.นางอุไร เพชราเวช
พื้นที่
 • ทั้งหมด73.72 ตร.กม. (28.46 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด4,969 คน คน
 • ความหนาแน่น67.40 คน/ตร.กม. (174.6 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.โคกศิลา
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีลูกคลื่นต่ำ แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำยาม หนองห้วยน้อย หนองบ่อแฮ่ หนองจาน ฯลฯ ป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่าเต็งรัง  ลักษณะของดินเป็นดินชุด ไม่มีความอุดมสมบูรณ์

 ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกศิลา แต่เดิมเป็นหมู่บ้านเขตปกครองของตำบลทุ่งแก อำเภอสว่างแดนดิน ต่อมาทางราชการได้แบ่งแยกท้องที่ตำบลทุ่งแกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลโคกศิลา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2517[1] โดยมีฐานะเป็น สภาตำบลโคกศิลา จนได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ตามลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา[2] มาจนปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ปกครองครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกศิลาทั้งตำบล ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่[3]

 • หมู่ที่ 1 บ้านโคกศิลา
 • หมู่ที่ 2 บ้านโคกศิลา
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม
 • หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองโจด
 • หมู่ที่ 6 บ้านปลวก
 • หมู่ที่ 7 บ้านโคกศิลา
 • หมู่ที่ 8 บ้านโคกศิลา

 อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอสว่างแดนดิน.PDFราชกิจจานุเบกษา 91.(133):3076-3078. 6 สิงหาคม 2517
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (52 ง):267. 25 ธันวาคม 2539
 3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลโคกศิลา"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://sakonnakhon.kapook.com/%E0%B9B8%B2(ม.ป.ป.). สืบค้น 16 ธันวาคม 2560.