องค์การบริหารส่วนตำบลแตล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แตล
องค์การบริหารส่วนตำบล
การถอดเสียงเป็นอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTaen Subdistrict Administrative Organization
การปกครอง
 • นายก อบต.นายครรชิต หนุนชู
พื้นที่
 • ทั้งหมด50.2976 ตร.กม. (19.4200 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด12,446
 • ความหนาแน่น247.44 คน/ตร.กม. (640.9 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแตล หมู่ที่ 22 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โทรศัพท์0 4458 6095 ต่อ 11
โทรสาร0 4458 6095 ต่อ 26
เว็บไซต์http://www.tambontael.com/index.php
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ประวัติ[แก้]

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

บ้านแตลเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและมีอายุการตั้งหมู่บ้านมานานพร้อมกับชาวสุรินทร์ทั่วไปที่เป็นชาวกูย (ชาวส่วย) พื้นเพดั้งเดิม ตามประวัติของจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า ชาวตำบลแตลอพยพมาจากแขวงอัตตะปือ แขวงจำปาศักดิ์ และแขวงสาละวันซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของประเทศลาว เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบันตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ราว พ.ศ. 2199-2231 และอพยพตามกันมาเรื่อย ๆ ผ่านพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทางอำเภอโขงเจียม อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน ผ่านพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมือง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอไพรบึง อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ และผ่านจังหวัดสุรินทร์ กระจายอยู่ทุกอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ชาวบ้านแตลก็คงมาพร้อม ๆ กับชาวสุรินทร์ทั่วไป แต่มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านแตลจริง ๆ ก็ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายต่อเนื่องสมัยต้นกรุงธนบุรี ประมาณ พ.ศ. 2303-2310 การอพยพไม่ได้ลงมาในคราวเดียวกัน คงอพยพตามกันมาเป็นระลอก จากเริ่มแรก 3 หลังคาเรือน จนกลายเป็นชุมชนใหญ่และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าตูม ต่อมาปี พ.ศ. 2485 ได้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศีขรภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลแตลจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่มาตรา 40 และมาตราที่ 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปีพุทธศักราช 2537 ได้บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยยกฐานะจากสภาตำบลแตลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 ทำให้การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 2,142 แห่ง มีผลใช้บังคับในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]