องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
คำขวัญ: โครงสร้างพื้นฐานดี เศรษฐกิจเข้มแข็ง สังคมมีสุข มุ่งสู่อาเซี่ยน
พื้นที่
 • ทั้งหมด29 ตร.กม. (11 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด5,538 คน
 • ความหนาแน่น190.96 คน/ตร.กม. (494.6 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.เก่างิ้ว
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอพลประมาณ 2.8 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายสภาพอากาศแห้งแล้ง ตำบลเก่างิ้วทอดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ  ลำห้วยอีโซ ลำห้วยขี้หนู ไหลผ่านทางด้านตะวันตกของตำบลในแนวเหนือใต้ และลำห้วยซำประดู่ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) สายสระบุรี-หนองคาย ตัดผ่านทางด้านตะวันออกของตำบล

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

เก่างิ้ว [1]ท้องที่เดิมที่เป็นหมู่บ้านในเขตตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล ซึ่งตามตำนานเล่าขานสืบต่อมาว่า บริเวณนี้เมื่อก่อนนั้นมีลักษณะเป็นเมืองเก่าแก่ที่เหลือซากปรักหักพังเอาไว้ และมีต้นงิ้วแดงเป็นจำนวนมากจึงได้นำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501[2] ทางราชการได้แบ่งโอนหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน ออกมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า ตำบลเก่างิ้ว โดยมีนายทองคำ บุญเชิด เป็นกำนันคนแรก และเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ได้รับการยกฐานะตำบลเก่างิ้วเป็น สภาตำบลเก่างิ้ว[3]

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลเก่างิ้ว เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว[4]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเก่างิ้วทั้งตำบล[5] จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้[6]

หมู่ที่ 1 บ้านเก่างิ้ว
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบั่ว
หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วงใหญ่
หมู่ที่ 4 บ้านคึนขาด
หมู่ที่ 5 บ้านชัยมงคล
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 7 บ้านชัยประเสริฐ
หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว
หมู่ที่ 9 บ้านหนองผง
หมู่ที่ 10 บ้านชัยพัฒนา
หมู่ที่ 11 บ้านชัยเจริญ

อ้างอิง[แก้]

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติ อบต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.kaongiw.go.th/index.php?name=page&file=page&op=aboutus (ม.ป.ป.). สืบค้น 21 ธันวาคม 2560.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอ............อำเภอพล.......PDF ราชกิจจานุเบกษา 75 (109):3090-3092. 23 ธันวาคม 2501
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):28. 25 ธันวาคม 2539
  5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การกำหนดเขตำบลในท้องทีอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น.PDFราชกิจจานุเบกษา. 116. (พิเศษ38 ง.36-60. 4 มิถุนายน 2542
  6. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลเก่างิ้ว"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/พล/เก่างิ้ว (ม.ป.ป.). สืบค้น 21 ธันวาคม 2560.