องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง (จังหวัดขอนแก่น)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
ตราอย่างเป็นทางการของ{{{official_name}}}
ตรา
ประชากร
 • ทั้งหมด8,163 คน คน
เว็บไซต์อบต.หินตั้ง
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ระวังสับสนชื่อคล้ายกัน องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งน้ำ ดินเป็นดินร่วน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านไผ่

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

หินตั้ง[1] แต่เดิมแต่ก่อนนั้นเป็นเพียงหมุ่บ้านเล็กๆในเขตปกครองตำบลบ้านลาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2524 ทางราชการได้แบ่งท้องที่ตำบลบ้านลานออกมาเพื่อจัดตั้งตำบลใหม่ ชื่อว่า ตำบลหินตั้ง[2] เนื่องจากพื้นที่บริเวณตำบลบ้านลานกว้างขวางมาก มีความลำบากในการบริหารการปกครอง เหตุที่เลือกบ้านหินตั้งเป็นที่ตั้งและชื่อของตำบล เพราะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ตั้งอยู่จุดกึ่งกลาง

ต่อมาวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตำบลหินตั้ง ได้ยกฐานะเป็น สภาตำบลหินตั้ง มีสภาพเป็นนิติบุคคล จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลหินตั้ง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง[3] จนถึงปัจจุบันนี้

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินตั้งทั้งตำบล จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

 • หมู่ 1 บ้านหินตั้ง
 • หมู่ 2 บ้านโคกก่อง
 • หมู่ 3 บ้านหนองฮี
 • หมู่ 4 บ้านป่างิ้ว
 • หมู่ 5 บ้านโนนสิงห์ทอง
 • หมู่ 6 บ้านโนนทอง
 • หมู่ 7 บ้านหินลาด
 • หมู่ 8 บ้านสว่าง
 • หมู่ 9 บ้านนาโน
 • หมู่ 10 บ้านแก่นคำ
 • หมู่ 11บ้านโคกก่อง
 • หมู่ 12 บ้านหนองไผ่

อ้างอิง[แก้]

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จังหวัดขอนแก่น. "ข้อมูลหน่วยงาน" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.hintang.go.th/pages-1.html (ม.ป.ป.). สืบค้น 19 ธันวาคม 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอ...อำเภอบ้านไผ่....PDFราชกิจจานุเบกษา 98 (52):1016-1019. 7 เมษายน 2525.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):26. 25 ธันวาคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลหินตั้ง"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/%E0%%87 (ม.ป.ป.). สืบค้น 19 ธันวาคม 2560.