องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ
พื้นที่
 • ทั้งหมด42 ตร.กม. (16 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด7,111 คน
เว็บไซต์อบต.หนองแวงโสกพระ
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีลักษณะเป็นที่ลุ่มที่ดอนมีลำน้ำ ลำห้วยกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้การเกษตร เช่น ทำนาข้าว ทำไร่และเลี้ยงสัตว์ ในฤดูร้อนดินจะแห้งมากเนื่องจากฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนน้อย เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตเงาฝน

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

หนองแวงโสกพระ [1]แรกเริ่มแต่เดิมนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านในการปกครองของตำบลหนองมะเขือ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2506[2] ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลหนองแวงโสกพระ ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 โดยแยกจากตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น และหลักจากนั้นได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบลหนองแวงโสกพระ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516[3]

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลหนองแวงโสกพระ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ [4]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระทั้งตำบล จำนวน 14 หมู่บ้าน ดังนี้[5]

 • หมู่1 บ้านหนองแวงโสกพระ 
 • หมู่2 บ้านโนนกอก 
 • หมู่3 บ้านโคกล่าม 
 • หมู่4 บ้านหนองแปน
 • หมู่5 บ้านหนองขาม
 • หมู่6 บ้านโนนชาด 
 • หมู่7 บ้านห้วยม่วง 
 • หมู่8 บ้านโนนเพ็ก 
 • หมู่9 บ้านหลักดาน 
 • หมู่10 บ้านหันน้อย 
 • หมู่11 บ้านโคกกุง 
 • หมู่12 บ้านหนองหญ้าปล้อง
 • หมู่13 บ้านแวงโคตร
 • หมู่ 14 บ้านใหม่สามัคคี

อ้างอิง[แก้]

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติการจัดตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.sokpra.go.th/page-22.html (ม.ป.ป.). สืบค้น 9 กันยายน 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอ............อำเภอพล.......PDFราชกิจจานุเบกษา 80 (78):12-14. 3 สิงหาคม 2506.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ9 ง):18. 30 มกราคม 2539
 5. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลหนองแวงโสกพระ"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/%E0%B0 (ม.ป.ป.). สืบค้น 9 กันยายน 2560.