องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า
ตราอย่างเป็นทางการของ{{{official_name}}}
ตรา
พื้นที่
 • ทั้งหมด41.95 ตร.กม. (16.20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด6,936 คน
เว็บไซต์อบต.หนองแวงนางเบ้า
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วย หนอง อยู่ทั่วไป ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

หนองแวงนางเบ้า [1]แรกเริ่มแต่เดิมนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลเก่างิ้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2522[2] ทางราชการได้ประกาศแบ่งแยกท้องที่เป็นออกมาจัดตั้ง ตำบลหนองแวงนางเบ้า อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพล ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ประกาศจัดตั้งเป็น สภาตำบลหนอแวงนางเบ้า โดยมีสมาชิกสภาตำบล 7 คน คือ นายใจ ศรีหนองโคตร (กำนันตำบลเป็นประธานสภาโดยตำแหน่ง), นายบุญส่ง สิงหาร, นายวินัย พรมสีดา, นายอำไพ พิมพ์กุล, นายอุบล ถามูลเรศ, นายไพฑูรย์ นาชิน และนายลิขิต บุญมาหล้า จนต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลหนองแวงนางเบ้า เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า [3]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงนางเบ้าทั้งตำบล จำนวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

 • หมู่1 บ้านหนองแวงนางเบ้า
 • หมู่2 บ้านห้วยค้อ
 • หมู่3 บ้านหนองนาดี
 • หมู่4 บ้านหนองตานา
 • หมู่5 บ้านฝาฝนัง
 • หมู่6 บ้านฮ่องหอย
 • หมู่7 บ้านหนองม่วงน้อย
 • หมู่8 บ้านนานิคม
 • หมู่ 9 บ้านห้วยค้อน้อย
 • หมู่10 บ้านวังจาน 
 • หมู่11 บ้านห้วย
 • หมู่12 บ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา
 • หมู่13 บ้านโคกเสน่ห์

อ้างอิง[แก้]

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติความเป็นมา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.nwnb.go.th/index.php?op=staticcontent&id=12579 (ม.ป.ป.). สืบค้น 9 กันยายน 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอ...อำเภอพล......PDFราชกิจจานุเบกษา 96 (167):3255-3256. 25 กันยายน 2539.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ9 ง):18. 30 มกราคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลหนองแวงนางเบ้า"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/%%B2 (ม.ป.ป.). สืบค้น 9 กันยายน 2560.