องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง (จังหวัดขอนแก่น)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
พื้นที่
 • ทั้งหมด45 ตร.กม. (17 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด5,181 คน[1] คน
 • ความหนาแน่น115 คน/ตร.กม. (300 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.หนองแซง
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ระวังสับสนชื่อซ้ำกัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

เมื่อราวปีพ.ศ. 2474 [2]บ้านหนองแซง แรกเริ่มก่อตั้งโดยมีกลุ่มคนพากันอพยพมา โดยมีพ่อไสย์ ชุมแสง เป็นคนนำพามาจากบ้านดอนก่อน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และคนกลุ่มนี้ได้มาตั้งบ้านเรือนที่อยู่ที่บ้านขามป้อม ตำบลหนองแซง (ปัจจุบัน) และมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง จำนวน 4 ครอบครัว ได้อพยพต่อมาทางด้านทิศเหนือ ห่างกัน 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่มีหนองน้ำ (หนองแซง) คนกลุ่มนี้จึงได้ตั้งบ้านเรือนทำมาหากินในที่แห่งนี้ 

ในระยะต่อมา ได้มีผู้คนมาจากบ้านโนนบะแต้ บ้านเก่าเขวา (ปัจจุบันหมู่บ้านทั้งสองได้ล่มสลายไปแล้ว) ได้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มเติมมีครอบครัวเพิ่มขึ้นเป็น 20 ครอบครัว จึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ให้ชื่อว่า “บ้านหนองแซง” โดยตั้งชื่อตามชื่อหนองน้ำหนองแซง และได้พร้อมใจกันตั้งให้ นายเสน ศรียา เป็นผู้ใหญ่บ้านแยกมาเป็นบ้านหนองแซง หมู่ที่ 25 ตำบลบ้านเป้า (บ้านแฮดปัจจุบัน) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2520[3] บ้านหนองแซง และหมู่บ้านใกล้เคียงจำนวน 6 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแซง บ้านหนองเต่า บ้านห้วยม่วง บ้านขอนสัก บ้านขามป้อม และบ้านสว่างพัฒนา ได้ขอแยกเขตการปกครองมาเป็นตำบลหนองแซง ขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่ในขณะนั้น โดยมีสภาพเป็น สภาตำบลหนองแซง และต่อมาบ้านแฮดได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ้านแฮด ดังนั้น ตำบลหนองแซงจึงต้องโอนไปขึ้นกับกิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นโดยปริยาย จนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง[4] และได้แยกหมู่ 1 บ้านหนองแซง ออกเป็นหมู่บ้านอีก 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 7 บ้านหนองแซง จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแซงทั้งตำบล จำนวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้[5]

 •  หมู่1 บ้านหนองแซง 
 • หมู่ 2 บ้านขามป้อม 
 • หมู่ 3 บ้านหนองเต่า 
 • หมู่ 4 บ้านสว่างพัฒนา 
 • หมู่ 5 บ้านห้วยม่วง 
 • หมู่ 6 บ้านขอนสัก 
 • หมู่ 7 บ้านหนองแซง

อ้างอิง[แก้]

 1. กรมการปกครอง."สถิติประราชกรและบ้าน" ณ ธันวาคม 2559
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:https://www.tambon-nongsang.org/index.php?show=menu&file=detail&id=1 2540. สืบค้น 7 กันยายน 2560.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านไผ่....PDF ราชกิจจานุเบกษา 94 (60):2718-2720. 5 กรกฎาคม 2520
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):27. 25 ธันวาคม 2539
 5. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลหนองแซง"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/%E0%B8%81 (ม.ป.ป.). สืบค้น 7 กันยายน 2560.