องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด is located in ประเทศไทย
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
พิกัดภูมิศาสตร์: 12°18′02.7″N 99°57′33.5″E / 12.300750°N 99.959306°E / 12.300750; 99.959306พิกัดภูมิศาสตร์: 12°18′02.7″N 99°57′33.5″E / 12.300750°N 99.959306°E / 12.300750; 99.959306
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อำเภอสามร้อยยอด
ตำบลสามร้อยยอด
พื้นที่
 • ทั้งหมด107.924 ตร.กม. (41.670 ตร.ไมล์)
ประชากร [1]
 • ทั้งหมด7,727 คน
 • ความหนาแน่น71.59 คน/ตร.กม. (185.4 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่ที่ทำการ224 หมู่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์032-510-741
เว็บไซต์http://www.samroiyod.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอดประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากตัวหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 95 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เดิมตำบลสามร้อยยอด มีฐานะเป็นสภาตำบล "สภาตำบลสามร้อยยอด"[2] อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2516 และมีผลในวันที่ 24 สิงหาคม ปีเดียวกัน

ต่อมาทางราชการได้แบ่งพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด ตำบลศิลาลอย และตำบลไร่เก่า จากอำเภอปราณบุรี ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสามร้อยยอด[3] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน ทำให้สภาตำบลสามร้อยยอดเข้ามาอยู่ในเขตกิ่งอำเภอสามร้อยยอด และจากนั้นสภาตำบลสามร้อยยอด จึงได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด[4] กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และมีผลในวันที่ 30 มกราคม ปีเดียวกัน เป็นต้นมา

และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี ขึ้นเป็น อำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[5] ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี โอนเข้ามาอยู่ในเขตของอำเภอสามร้อยยอด

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

  ลักษณะโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด บริเวณทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเล ชาวบ้านโดยทั่วไปทำการประมงและปลูกพืชไร่ พืชสวนเป็นอาชีพหลัก ด้านทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเขาแดง พื้นที่โดยทั่วไปจะเป็นดินเค็มเพราะติดกับทะเล มีคลองบางปูไหลผ่านตามแนวชายเขา ชาวบ้านโดยทั่วไปทำการประมงเป็นอาชีพหลัก และรองลงมา คือ การเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา ด้านทิศตะวันตก ติดแนวชายเขาสามร้อยยอด และทุ่งสามร้อยยอด ทุ่งสามร้อยยอดเป็นทุ่งบริเวณกว้างมีน้ำขังตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและนกนา ๆ ชนิด ชาวบ้านที่อาศัยติดกับบริเวณนี้ทำการประมงน้ำจืดเป็นอาชีพหลัก รองลงมา คือ การปลูกพืชไร่และพืชสวน

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลปราณบุรี และตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลดอนยายหนู และตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลไร่ใหม่ ตำบลไร่เก่า ตำบลศาลาลัย และตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด ได้แก่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497

 • หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด
 • หมู่ที่ 3 บ้านพุใหญ่ ตำบลสามร้อยยอด
 • หมู่ที่ 4 บ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด
 • หมู่ที่ 5 บ้านหัวตาลแถว ตำบลสามร้อยยอด
 • หมู่ที่ 6 บ้านดอนเตาเหล้า ตำบลสามร้อยยอด
 • หมู่ที่ 7 บ้านหุบตาโคตร ตำบลสามร้อยยอด
 • หมู่ที่ 8 บ้านบางปู ตำบลสามร้อยยอด
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองใหญ่ ตำบลสามร้อยยอด

ประชากร[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 7,727 คน[6] และแบ่งแยกประชากรออกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (2562) จำนวนบ้าน
ชาย หญิง รวม
- **ทะเบียนบ้านกลาง - - - 1
1 ใหม่ 291 326 617 320
2 หนองข้าวเหนียว 595 581 1,176 801
3 พุใหญ่ 567 613 1,180 440
4 พุน้อย 678 722 1,400 889
5 หัวตาลแถว 480 571 1,051 542
6 ดอนเตาเหล้า 212 232 444 178
7 หุบตาโคตร 177 160 337 103
8 บางปู 471 457 928 291
9 หนองใหญ่ 306 288 594 311
รวม 3,777 3,950 7,727 3,876

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเขตตำบลสามร้อยยอด พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (108 ง): (ฉบับพิเศษ) 1-72. 24 สิงหาคม 2516.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสามร้อยยอด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 66. 22 มีนาคม 2538.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (จำนวน ๒๑๔๓ แห่ง)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (9 ง): 5–219. 30 มกราคม 2539.
 5. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.
 6. [1]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด (ตำบลสามร้อยยอด) พ.ศ. 2562