องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
คำขวัญ: ละหานนา เมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมปัญญาท้องถิ่น ดินแดนเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนการศึกษา ประชาชนสุขภาพดีมีคุณธรรม
พื้นที่
 • ทั้งหมด39.79 ตร.กม. (15.36 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด7,576 คน
 • ความหนาแน่น190.39 คน/ตร.กม. (493.1 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.ละหานนา
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดอน สภาพดินเป็นดินเหนียว และดินทรายดินขาดความอุดมสมบูรณ์และดินเค็มบางแห่ง มีป่าเสื่อมโทรม สภาพโดยทั่วไปแห้งแล้ง

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

ละหานนา [1]ท้องที่เดิมที่เป็นหมู่บ้านในเขตตำบลโคกสง่า อำเภอพล มีตำนานเล่าสืบต่อกันวมาว่า "เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2472 มีพ่อค้าควาย คือนายชาลี ทาหาร (สมัยก่อนเรียกว่านายฮ้อย) ได้เดินทางมาซื้อวัวควายแถวทางภาคอีสาน เพื่อจะนำควายไปขายทางภาคกลาง นายชาลี ทาหารเป็นคนชาวจังหวัดลพบุรีได้เดินทางมาพบเห็นบึงละหาน ระหว่างทางได้นำควายมาพักอาศัยแถวริมบึง เป็นแรมเดือน เพื่อจะเดินทางต่อไปจังหวัดลพบุรี ขณะนอนพักแรมนั้น นายชาลีมีความคิดว่า บึงละหานนา นั้นมีปริมาณน้ำมากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา ดังนั้น นายชาลี ทาหาร จึงได้ตั้งชื่อบึงว่า “ บึงละหานนา” โดยได้นำเอาชื่อ บึงละหาน มาตั้งเป็นหมู่บ้านละหานนา โดยได้นำเอานามสกุลตัวเองมาตั้งเป็นนามหมู่บ้าน ต่อมานายชาลี จึงได้แต่งงานมีครอบครัว อยู่ที่บ้านละหานนา"

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501[2] ทางราชการได้แบ่งโอนหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้านของตำบลโคกสง่า ออกมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า ตำบลระหารนา อำเภอพล และต่อมาได้เขียนชื่อใหม่เป็น ตำบลละหานนา และจัดตั้งอำเภอแวงน้อยขึ้น จึงมีผลทำให้ตำบลละหานนา โอนมาขึ้นตรงต่อเขตปกครองอำเภอแวงน้อย และในเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517 ได้รับการยกฐานะตำบลละหานนา เป็น สภาตำบลละหานนา[3] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา[4]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละหานนาทั้งตำบล จำนวน 16 หมู่บ้าน ดังนี้[5]

หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองดู่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแบง
หมู่ที่ 6 บ้านโนนทองหลาง
หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา
หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ
หมู่ที่ 9 บ้านศรีชุมพร
หมู่ที่ 10 บ้านโคกสูง
หมู่ที่ 11 บ้านคลองเจริญ
หมู่ที่ 12 บ้านบึงบัวทอง
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแบงสอง
หมู่ที่ 15 บ้านหนองดู่พัฒนาสอง
หมู่ที่ 16 บ้านโนนถาวร

อ้างอิง[แก้]

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและความเป็นมา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.lahanna.go.th/history.php?content_id=4 (ม.ป.ป.). สืบค้น 21 ธันวาคม 2560.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอ............อำเภอพล.......PDF ราชกิจจานุเบกษา 75 (109):3092-3093. 23 ธันวาคม 2501
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDFราชกิจจานุเบกษา 91 (87):5. 22 พฤษภาคม 2517.
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):29. 25 ธันวาคม 2539
  5. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลละหานนา"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/แวงน้อย/ละหานนา (ม.ป.ป.). สืบค้น 21 ธันวาคม 2560.