องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ดอน ดินเป็นดินทราย แห้งแล้ง

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
คำขวัญ: เป็นชุมชนน่าอยู่อาศัย ปลอดภัยยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ก้าวหน้า

มีการศึกษาที่ก้าวไกล มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ มีทุนทางสังคมที่เพรียกพร้อม

มีสิ่งแวดล้อมที่ไร้มลพิษ มีการเพิ่มผลผลิตในชุมชน
พื้นที่
 • ทั้งหมด48.09 ตร.กม. (18.57 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,997 คน
 • ความหนาแน่น103.90 คน/ตร.กม. (269.1 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.ปอแดง
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

 ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง ตั้งอยู่ทางใต้สุดของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

ปอแดง [1]แรกเริ่มเป็นเพียงหมู่บ้านในการปกครองของตำบลบ้านแทนโดยเชื่อว่าจัดตั้งขึ้นเมือราวพ.ศ.  2445 เหตุที่ได้ชื่อ "บ้านปอแดง" เพราะเมื่อสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนมีต้นปอแดงมากมาย เดิมชาวบ้านใช้ประโยชน์จากต้นปอแดงโดยการนำเปลือกของต้นปอแดงไปทำเป็นเชือก และเอาเชือกไปทำลักษณะเหมือนไพหญ้าใช้สำหรับมุงหลังคา ลักษณะพื้นที่ทั่วไปของบ้านปอแดงเป็นที่เนินสูง เดิมชื่อว่าบ้านโคกปอแดง และมีหนองน้ำของหมู่บ้านที่ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ในการเกษตร ชื่อว่า "หนองข่า" เหตุที่ชื่อว่าหนองข่า เพราะสมัยก่อนมีต้นข่าเกิดล้อมรอบหนองน้ำมากมาย ต่อมาในเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ได้แยกโอนหมู่บ้านออกมาจัดตั้งเป็น "ตำบลปอแดง"[2] โดยมี สภาตำบลปอแดง กำกับดูแลและกำหนดแผนพัฒนา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศให้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก สภาตำบลปอแดง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง[3] จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง ปกครองครอบคลุมพื้นที่ตำบลปอแดงทั้งตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่[4]

1. บ้านปอแดง 6. บ้านโนนสะอาด
2. บ้านหัวฝาย 7. บ้านหนองโน
3. บ้านหนองไฮ 8. บ้านหนองแต้
4. บ้านหนองแวงน้อย 9. บ้านร่มเย็น
5. บ้านมาบตากล้า 10. บ้านวงษ์สว่าง

อ้างอิง[แก้]

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและตราสัญลักษณ์" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.pordang.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=2 (ม.ป.ป.). สืบค้น 10 กันยายน 2560.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่...และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น.PDF ราชกิจจานุเบกษา 106 (154):221-225. 15 กันยายน 2532
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):33. 25 ธันวาคม 2539
  4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลปอแดง"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/ชนบท/ปอแดง (ม.ป.ป.). สืบค้น 9 กันยายน 2560.