องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
ตราอย่างเป็นทางการของ{{{official_name}}}
ตรา
คำขวัญ: จัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยการจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข เป็นเส้นเชื่อมโยงทางสู่ภาคอิสานและภาคตะวันออก
พื้นที่
 • ทั้งหมด28.5 ตร.กม. (11.0 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด5,566 คน
 • ความหนาแน่น195.29 คน/ตร.กม. (505.8 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.ท่าวัด
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่สูงต่ำสลับกันเป็นลูกคลื่น ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายบางแห่งเป็นดินเค็ม ดินอุ้มน้ำได้น้อยขาดความอุดมสมบูรณ์ ฤดูร้อนอากาศร้อนแห้งแล้ง

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

ท่าวัด [1]ท้องที่เดิมที่เป็นหมู่บ้านในเขตตำบลระหารนา หรือ ละหานนา อำเภอพล เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2508[2] ทางราชการได้แบ่งโอนหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้านของตำบลระหารนา/ละหานนา ออกมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า ตำบลท่าวัด อำเภอพล เหตุที่ตั้งชื่อ ท่าวัด เนื่องจากบริเวณนั้นมีสถานที่ตั้งของวัดอยู่ใกล้หนองน้ำ และมีต้นแวงขึ้นมากบริเวณหนองน้ำ และเมื่อปี พ.ศ. 2514จัดตั้งกิ่งอำเภอแวงน้อยขึ้น จึงมีผลทำให้ตำบลท่าวัด โอนมาขึ้นตรงต่อเขตปกครองอำเภอแวงน้อย และในเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517 ได้รับการยกฐานะตำบลละหานนา เป็น สภาตำบลท่าวัด[3] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด[4]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าวัดทั้งตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้[5]

หมู่ที่ 1 โคกล่าม
หมู่ที่ 2 หนองแวงท่าวัด
หมู่ที่ 3 โนนสะอาด
หมู่ที่ 4 รวง
หมู่ที่ 5 โนนโจด
หมู่ที่ 6 ลาด
หมู่ที่ 7 หนองโกน้อย
หมู่ที่ 8 โนนไท
หมู่ที่ 9 รุ่งตะวัน
หมู่ที่ 10 โคกล่ามสอง

อ้างอิง[แก้]

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จังหวัดขอนแก่น. "สภาพและข้อมูลพื้นฐาน" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thawat.go.th/information-base.html (ม.ป.ป.). สืบค้น 21 ธันวาคม 2560.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพล.......PDFราชกิจจานุเบกษา 82 (47):1606-1608. 15 มิถุนายน 2508.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDFราชกิจจานุเบกษา 91 (87):5. 22 พฤษภาคม 2517.
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):29. 25 ธันวาคม 2539
  5. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลท่าวัด"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/แวงน้อย/ท่าวัด (ม.ป.ป.). สืบค้น 21 ธันวาคม 2560.