องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
ตราอย่างเป็นทางการของ{{{official_name}}}
ตรา
คำขวัญ: ตำบลท่านางแนวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมดี มีความสามัคคี นำเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่พัฒนา แบบพึ่งพาตนเอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด43.54 ตร.กม. (16.81 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด4,760 คน
 • ความหนาแน่น109.32 คน/ตร.กม. (283.1 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.ท่านางแนว
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

คำว่า "ท่านางแนว" มาจากหญิงชราชื่อ "อีแนว" มาล้มตายบริเวณริมฝั่งแม่น้ำชีทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน คนจึงเรียกติดปากว่า "ท่าอีแนว" แต่เป็นคำไม่สุภาพ จึงเปลี่ยนเป็น "ท่านางแนว" แต่เดิมนั้นบ้านท่านางแนว ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออก มีชื่อว่า บ้านหาดทรายมูล แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ชาวบ้านจึงย้ายมาตั้งทางทิศตะวันตกในบริเวณปัจจุบัน[1] เดิมทีท้องที่บ้านท่านางแนวเป็นหมู่บ้านในเขตตำบลโนนทอง อำเภอพล มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า "เมื่อประมาณ พ.ศ. 2426 ปลายปี  มีครอบรัวหนึ่งได้พาเมียและลูกมาจากบ้านยางหวาย (อำเภอคอนสวรรค์) มาตั้งบ้านเรือนอยู่โนนตาจั่น บริเวณตะวันออกกุดเป่ง หรือเป็นบริเวณคลองส่งน้ำในปัจจุบันนี้ เดิมบ้านนี้ชื่อว่า บ้านหาดทรายมูล  แต่บางคนก็เรียกบ้านใหม่ (เพราะแยกออกมาตั้งใหม่) ผู้ที่นำครอบครัวมาตั้งใหม่ชื่อ นายตา ภรรยาชื่อ นางมา (ผู้เป็นต้นตระกูล บุญเพลิง) ในขณะนั้นมีลูกอยู่ด้วยกันเพียง 4 คน คือ นายสังกา นายย่อ นางแซว และนางสุข ระหว่างที่ปลูกบ้านอยู่โนนตาจั่น ประมาณ 4-5 ปี มีบุตรด้วยกัน 1 คน แต่บุตรคนนั้นตายขณะที่ยังเล็กอยู่ น้ำในลำแม่น้ำชีก็ไหลหลากมาท่วมบริเวณบ้านทำให้เกิดความหวาดกลัว จึงอยากพาครอบครัวกลับคืนบ้านเดิม แต่นึกละอายจึงขยับขยายมาหาทำเลปลูกบ้านใหม่ พอดีมาพบที่เนินทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่เดิม (โนนป่าจั่น) เห็นว่าเป็นที่เนินสูงน้ำท่วมไม่ถึง จึงได้ย้ายบ้านเรือนมาตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านปัจจุบันนี้"

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2513[2] ทางราชการได้แบ่งโอนหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้านของตำบลโนนทอง อำเภอพล ออกมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า ตำบลท่านางแนว อำเภอพล และต่อมาได้มีการจัดตั้งอำเภอแวงน้อยขึ้น จึงมีผลทำให้ตำบลท่านางแนว โอนมาขึ้นตรงต่อเขตปกครองอำเภอแวงน้อย และในเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517 ได้รับการยกฐานะตำบลท่านางแนว เป็น สภาตำบลท่านางแนว กิ่งอำเภอแวงน้อย[3]

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย[4]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่านางแนวทั้งตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้[5]

หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา
หมู่ที่ 2 บ้านท่านางแนว
หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเลิง
หมู่ที่ 4 บ้านโพนงาม
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าขาว
หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุง
หมู่ที่ 7 บ้านน้ำซับ
หมู่ที่ 8 บ้านท่านางแนว 2
หมู่ที่ 9 บ้านท่านางแนว 3
หมู่ที่ 10 บ้านโนนเขวา 2

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนปฐมวัย

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

โรงเรียนประถมศึกษา

  • โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา
  • โรงเรียนบ้านท่านางแนว
  • โรงเรียนป่าเป้ง สาขาหนองหญ้าขาว

โรงเรียนมัธยมศึกษา

การสาธาณสุข[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว มีโรงพยาบาลรัฐ 1 แห่ง

  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว หมู่ 1

อ้างอิง[แก้]

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและความเป็นมา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thanangnaew.go.th/history.php?content_id=4 (ม.ป.ป.). สืบค้น 22 ธันวาคม 2560.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพล.PDFราชกิจจานุเบกษา 87 (94):3009-3011. 13 ตุลาคม 2513.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDFราชกิจจานุเบกษา 91 (87):5. 22 พฤษภาคม 2517.
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):29. 25 ธันวาคม 2539
  5. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลท่านางแนว"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/แวงน้อย/ท่านางแนว (ม.ป.ป.). สืบค้น 21 ธันวาคม 2560.