องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วมปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ [1]

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน
คำขวัญ: ส่งเสริม สนับสนุน

พัฒนา การศึกษา แหล่งท่องเที่ยว

ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิต
การปกครอง
 • นายก อบต.สิบเอก ประวิทย์ แสงสว่าง
พื้นที่
 • ทั้งหมด29.4 ตร.กม. (11.4 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด6,045 คน
 • ความหนาแน่น205 คน/ตร.กม. (530 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.ตาลโกน
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตาลโกน ก่อตั้งโดยมีความเกี่ยวพันกับตำบลตาลเนิ้ง เนื่องจากเปลี่ยนชื่อมาจาก ตำบลตาลเนิ้งใหม่ ซึ่งอธิบายได้ว่าทางราชการได้แบ่งแยกพื้นที่บางส่วนของตำบลตาลเนิ้ง ออกมาตั้งเป็น "ตำบลตาลเนิ้งใหม่" เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2501[2]และต่อมาพื้นที่ในตำบลตาลเนิ้ง(เดิม) ทางราชการได้แบ่งกระจายออกไปอยู่ในการปกครองของตำบลตาลเนิ้งใหม่กับตำบลพันนา พร้อมประกาศยุบตำบลตาลเนิ้ง(เดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา[3]และเปลี่ยนชื่อตำบลตาลเนิ้งใหม่ เป็น ตำบลตาลเนิ้ง

ต่อมาพื้นที่ตำบลตาลเนิ้ง(ใหม่) มีพื้นที่กว้างขวางยากต่อการปกครองจึงได้แบ่งแยกทางด้านทิศตะวันตกออกมาตั้งตำบลเพิ่ม ชื่อ ตำบลตาลเนิ้งใหม่(ครั้งที่2)[4]จำนวน 8 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ตำบลตาลเนิ้ง(ใหม่ครั้งที่ 1) ได้รับประกาศให้จัดตังเป็น "สภาตำบลตาลเนิ้ง"[5] จนกระทั่ง สภาตำบลตาลเนิ้ง(ใหม่ครั้งที่ 1) ได้รับประกาศเปลี่ยนเปลี่ยนฐานะจาก สภาตำบลตาลเนิ้ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง[6] มาจนปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517 ตำบลตาลเนิ้งใหม่(ครั้งที่ 2) ประกาศตั้งเป็น "สภาตำบลตาลเนิ้งใหม่" [7] พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อตามชื่อหมู่ที่ 1 บ้านตาลโกน ตำบลตาบเนิ้งใหม่ มาเป็น สภาตำบลตาลโกน จนได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน ในเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน[8] จนปัจจุบันนี้

การปกครอง[แก้]

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง ปกครองครอบคลุมทั้งตำบล ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่[9]

1. บ้านตาลโกน
2. บ้านโคกพุทรา 
3. บ้านโคกลาง 
4. บ้านเล่า
5. บ้านโคกพุทรา
6. บ้านหนองตอกแป้น
7. บ้านหนองแสนแปน 
8. บ้านหนองดินดำ
9. บ้านหนองแสง
10. บ้านตาลโกน
11. บ้านโคกพุทรา

อ้างอิง[แก้]

  1. ไทยตำบลดอดคอม. "ข้อมูลตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaitambon.com/tambon/471216 2548-2558. สืบค้น 14 พฤศจิกายน 2560.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอสว่างแดนดิน...2502.PDF ราชกิจจานุเบกษา 76 (7 พิเศษ):1. 12 มกราคม 2502
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอสว่างแดนดิน...2503.PDF ราชกิจจานุเบกษา 77 (19):804. 15 มีนาคม 2503
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอสว่างแดนดิน...2513.PDF ราชกิจจานุเบกษา 87 (88):2657. 22 กันยายน 2513
  5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):53. 24 สิงหาคม 2516
  6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (9 ง):167. 30 มกราคม 2539
  7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 91 (87):36. 22 พฤษภาคม 2517
  8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (9 ง):167. 30 มกราคม 2539
  9. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลตาลเนิ้ง"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://sakonnakhon.kapook.com/%8%87(ม.ป.ป.). สืบค้น 5 กันยายน 2560.