ตำบลดอนรวก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลดอนรวก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Don Ruak
คำขวัญ: 
ชุมชนลาวครั่ง โด่งดังหลวงพ่อแดง แหล่งเกษตรอินทรีย์ ประเพณีแห่ธง ดงลานจักสาน สระใหญ่ของโบราณ ตำนานขึ้นศาลเจ้าพ่อ
ประเทศไทย
จังหวัดนครปฐม
อำเภอดอนตูม
พื้นที่
 • ทั้งหมด12 ตร.กม. (5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[1]
 • ทั้งหมด4,025 คน
 • ความหนาแน่น335.42 คน/ตร.กม. (868.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 73150
รหัสภูมิศาสตร์730406
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ดอนรวก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของชื่อ[แก้]

ในอดีตนั้นได้เล่าขานกันว่า ในพื้นที่ที่เป็นตำบลดอนรวกปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาอาศัยอยู่มีเชื้อสายจีนโดยอพยพกันมาเพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่ เนื่องจากพื้นทีนี้มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและเต็มไปด้วยป่าไม้รวก ชาวบ้านจึงพากันขนานนามว่า "บ้านดอนรวก" มาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลดอนรวกตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอดอนตูมประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตำบลห้วยด้วน   อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้      ติดต่อกับ   ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลมาบแค     อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม
  ตำบลมาบแค   อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประชากรและครัวเรือน[แก้]

ตำบลดอนรวกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง จำนวนประชากรรวม
1 บ้านดอนรวกเล็ก 210 469 465 934
2 บ้านสวนใหม่ 273 485 507 992
3 บ้านสระสี่เหลี่ยม 264 494 484 978
4 บ้านห้วยกรด 129 247 255 502
5 บ้านดอนรวกใหญ่ 98 189 215 404
รวม 974 1,884 1,926 3,810

ศาสนสถาน[แก้]

สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 5 แห่ง คือ

1. วัดสระสี่เหลี่ยม

2. วัดสุขวราราม

3. ศาลเจ้าเจ็ดหลัง หมู่ที่ 1

4. ศาลเจ้า หมู่ที่ 2

5. ศาลเจ้า หมู่ที่ 3

สถานศึกษา[แก้]

การศึกษา ในพื้นที่ตำบลดอนรวกมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 2 แห่ง

ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู
อนุบาล ป.1-ป.6 รวม
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 29 89 118 9
โรงเรียนวัดสุขวราราม 25 65 90 6
รวม 54 154 208 15

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                จำนวน           2        แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กในศูนย์
บ้านดอนรวก 40
บ้านสระสี่เหลี่ยม 40
รวม 80

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน      จำนวน           1       แห่ง

ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน
ประถมศึกษา ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 รวม
กศน.ตำบลดอนรวก 2 37 50 89

คมนาคม[แก้]

- ทางหลวงแผ่นดิน     จำนวน     1 สาย
- ถนนลาดยาง   จำนวน     20 สาย
- ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ จำนวน     14 สาย
- ถนนดินเชื่อมหมู่บ้าน     จำนวน     - สาย
- ถนนดินเชื่อมหมู่บ้าน     จำนวน     5 สาย

การเกษตร[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพหลักคือทำนา ผลผลิตที่สำคัญคือข้าว อาชีพรองคือการทำสวน, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพอื่น ๆ ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 49,152.58 บาท/คน/ปี (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558)

การท่องเที่ยว[แก้]

  • สระใหญ่โบราณ
  • แปลงดอกไม้ หมู่ที่ 4

ทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-ลำน้ำ -ลำห้วย -ลำคลอง จำนวน 1 แห่ง คือ น้ำน้ำสายท่าเรือบางพระ

-บึง.หนอง และอื่นๆ จำนวน-แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อบาดาล 12 จำนวน จุด ได้แก่

หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด

หมู่ที่ 2 จำนวน 4 จุด

หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด

หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด

หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด

อ้างอิง[แก้]

  1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 อำเภอดอนตูม". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)