องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม (อำเภอเปือยน้อย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
ตราอย่างเป็นทางการของ{{{official_name}}}
ตรา
คำขวัญ: "อบต.ขามป้อม เป็นต้นแบบแนวทางพัฒนาระดับท้องถิ่น การศึกษาก้าวหน้า คุณภาพชีวิตมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรล้ำค่า ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นเลิศและยั่งยืน"
พื้นที่
 • ทั้งหมด54.74 ตร.กม. (21.14 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,528 คน คน
 • ความหนาแน่น100.98 คน/ตร.กม. (261.5 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.ขามป้อม
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ระวังสับสนชื่อซ้ำกัน องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ระยะทางห่างตัวอำเภอเปือยน้อยประมาณ 11 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสายอำเภอเปือยน้อย – อำเภอบ้านไผ่  (ถนนทางหลวงหมายเลข ขก 2297) 

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

ขามป้อม เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ในปกครองของตำบลขามป้อม ต่อมาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2521 ทางราชการได้แบ่งแยกท้องที่ออกมาจัดตั้งเป็นำบลใหม่ชื่อ ตำบลขามป้อม[1] เขตปกครองของกิ่งอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีสภาพเป็น สภาตำบลขามป้อม

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลขามป้อม เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม[2] อำเภอเปือยน้อย จนถึงปัจจุบันนี้

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขาป้อมทั้งตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้[3]

 • หมู่ที่ 1 บ้านขามป้อม
 • หมู่ที่ 2 บ้านส้มป่อยใหญ่
 • หมู่ที่ 3 บ้านส้มป่อยน้อย
 • หมู่ที่ 4 บ้านวังผือ
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองนกเขียน
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองโก
 • หมู่ที่ 7 บ้านหินฮาว
 • หมู่ที่ 8 บ้านนาเสถียร
 • หมู่ที่ 9 บ้านวังผือ
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

 • โรงเรียนบ้านส้มป่อย
 • โรงเรียนหนองนกเขียนนาเสถียร
 • โรงเรียนบ้านโกน้อย
 • โรงเรียนบ้านหิวฮาววังลำชู

โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง

 • โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุข[แก้]

โรงพยาบาลรัฐ จำนวน 1 แห่ง

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตำบลในท้องที่อำเภอ.....กิ่งอำเภอเปือยน้อย.....PDF ราชกิจจานุเบกษา 95 (98):3098-3100. 19 กันยายน 2521
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):27. 25 ธันวาคม 2539
 3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลขามป้อม"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/เปือยน้อย/ขามป้อม (ม.ป.ป.). สืบค้น 17 ธันวาคม 2560.