องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
ตราอย่างเป็นทางการของ{{{official_name}}}
ตรา
พื้นที่
 • ทั้งหมด35 ตร.กม. (14 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด3,713 คน
 • ความหนาแน่น106.08 คน/ตร.กม. (274.7 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.กุดเพียขอม
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่มีภูเขา เหมาะสําหรับการทํานา,ทําไร่และเลี้ยงสัตว์ ห่างจากตัวอําเภอชนบท 5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ตั้งอยู่ทางใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติก

ในอดีตบ้านกุดเพียขอมเดิมเป็นดินแดนที่พวกขอมได้เข้ามาจับจองที่ดินแห่งนี้เป็นที่ทํากินและได้สร้างทํานบกั้นน้ำ เรียกว่า "ฝายขอม"

คําว่า "เพีย" มาจากคําว่า "เพี้ยเมือง" เป็นตําแหน่งทางการปกครองในสมัยก่อน

คําว่า "กุด" ในภาษีอีสานหมายถึง แอ่งน้ำ บริเวณบ้านกุดเพียขอม จึงได้ชื่อว่า "กุดเพียขอม" แปลรวมกันว่า "แอ่งน้ำเจ้าเมืองของคนขอม"

กุดเพียขอม [1]แรกเริ่มเป็นหมู่บ้านในการปกครองของตำบลชนบท เมื่อครั้นอำเภอชนบทถูกยุบรวมกับอำเภอบ้านไผ่ ต่อมาวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 [2]ทางราชการได้แบ่งท้องที่ตำบลชนบท อำเภอบ้านไผ่ออกมาจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า "ตำบลกุดเพียขอม" ขึ้นตรงต่อปกครองอำเภอบ้านไผ่ จนกระทั่งทางราชการได้จัดตังอำเภอชนบทขึ้นอีกครั้ง จึงมีผลทำให้ตำบลกุดเพียขอม โอนมาขึ้นตรงต่ออำเภอชนบทจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ทางราชการได้ให้จัดตั้งเป็น สภาตำบลกุดเพียขอม[3] ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดแผนพัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 2531 ท้องที่ตําบลกุดเพียขอม แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชากรหนาแน่นทางราชการจึงแบ่งแยกท้องที่ออกไปเป็นตําบลโนนพะยอม จึลมีผลทําให้ตําบลกุดเพียขอมมีหมู่บ้านในปกครองทั้งหมด 7 หมู่บ้าน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศให้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก สภาตำบลกุดเพียขอม เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม[4]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ปกครองครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกุดเพียขอม (นอกเขตเทศบาลตำบลชนบท) จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่[5]

หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม
หมู่ที่ 2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ
หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย
หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า
หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก
หมู่ที่ 6 บ้านหญ้าเครือ
หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์

อ้างอิง[แก้]

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติตำบลกุดเพียขอม" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.gpk.go.th/site/about/topic-1 (ม.ป.ป.). สืบค้น 20 ธันวาคม 2560.
  2. hประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลเขตตำบลในท้องที่อำเภอพลและอำเภบ้านไผ่......PDFราชกิจจานุเบกษา 82 (47):1608-1610. 15 มิถุนายน 2508.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):5. 24 สิงหาคม 2516
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):33. 25 ธันวาคม 2539
  5. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลกุดเพียขอม"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/ชนบท/กุดเพียขอม (ม.ป.ป.). สืบค้น 20 ธันวาคม 2560..