องค์การค้าของ สกสค.

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก องค์การค้าของ สกสค)
องค์การค้าของ สกสค.
Suksapan.jpg
ที่ทำการ
2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2493
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหาร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ[1], ผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
www.suksapan.or.th

องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นหน่วยงานสังกัด สกสค. (เดิมคือ คุรุสภา) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ในชื่อ องค์การค้าของคุรุสภา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2493 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาผลประโยชน์ให้แก่คุรุสภา และเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่การศึกษาของชาติ โดยเป็นองค์การผู้เป็นเจ้าของ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ซึ่งเป็นร้านค้าของรัฐบาล ที่จำหน่ายแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2467 กระทรวงธรรมการ ทำการขอยืมที่ดินของพระยานรภักดี (เอม) ณ มหาไชย เพื่อเปิดเป็นร้านจำหน่ายแบบเรียนของกระทรวงฯ และในปีถัดมา (พ.ศ. 2468) กรมตรวจเงินแผ่นดิน มอบแท่นพิมพ์ และอาคารสถานที่แก่กระทรวงฯ เพื่อใช้เป็นโรงพิมพ์ของกรมตำรา ในสังกัดกระทรวงฯ จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2475 จึงเปิดเป็นสถาบันศึกษาวิชาการพิมพ์ มีชื่อว่า "โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชวิศยาราม"[2]

ในระยะเริ่มดำเนินการ องค์การค้าของคุรุสภา ได้รับโอนกิจการ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ร้านจำหน่ายสินค้าทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลาง โดยรวมเอาโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชวิศยารามเข้ามาด้วย สำหรับทุนประเดิมจำนวน 1 ล้านบาท ใช้วิธีกู้ยืมจากกรมการศาสนา กับคณะลูกเสือแห่งชาติ[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้โอนสังกัดขององค์การค้าของคุรุสภา ไปขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ดังเช่นปัจจุบัน

กิจการในสังกัด[แก้]

  • โรงพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค. - ตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว เป็นสถานที่ผลิตหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนรับจ้างพิมพ์งานทั่วไป และข้อสอบของรัฐ
  • ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ - เป็นร้านค้าของรัฐบาล ที่จำหน่ายแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด มีทั้งหมด 9 สาขา ได้แก่

นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าตัวแทนจำหน่าย กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อจำหน่ายสินค้าทางการศึกษา และสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • โรงงานผลิตอุปกรณ์การศึกษา - มีจำนวน 2 แห่ง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]