องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 50 เทศบาลตำบล และ 130 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้

เทศบาล[แก้]

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2562
(คน)
ชื่อและฐานะ
ก่อนหน้า
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1
22.56
2542 เมืองนครศรีธรรมราช 3 2 5
102,152
 เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช[1][2][3]
เทศบาลเมือง
2 (1)
7.35
2480 ปากพนัง 1 4 5
19,521
 ไม่มี[4]
3 (2)
7.17
2547 ทุ่งสง 1 - 1
30,029
 เทศบาลตำบลปากแพรก[5][6]
4 (3)
93.78
2554 เมืองนครศรีธรรมราช - 1 1
35,187
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
เทศบาลตำบล
5 (1)
0.96
2542 เมืองนครศรีธรรมราช - 1 1
4,095
 สุขาภิบาลท่าแพ[7]
6 (2)
2.40
2542 เมืองนครศรีธรรมราช - 1 1
1,830
 สุขาภิบาลบางจาก[8]
7 (3)
1.90
2542 เมืองนครศรีธรรมราช - 2 2
6,328
 สุขาภิบาลปากนคร[9]
8 (4)
9.00
2542 พรหมคีรี - 1 1
3,405
 สุขาภิบาลทอนหงส์[10]
9 (5)
12.90
2542 พรหมคีรี - 2 2
6,785
 สุขาภิบาลพรหมโลก[11]
10 (6)
2.61
2542 ลานสกา - 1 1
1,788
 สุขาภิบาลลานสกา[12]
11 (7)
3.56
2542 ฉวาง 1 - 1
7,404
 สุขาภิบาลจันดี[13]
12 (8)
2.00
2542 ฉวาง - 1 1
2,584
 สุขาภิบาลฉวาง[14]
13 (9)
2.48
2542 ฉวาง - 1 1
2,464
 สุขาภิบาลไม้เรียง[15]
14 (10)
1.26
2542 พิปูน - 1 1
2,733
 สุขาภิบาลพิปูน[16]
15 (11)
1.00
2542 เชียรใหญ่ - 3 3
1,709
 สุขาภิบาลเชียรใหญ่[17]
16 (12)
0.50
2542 ชะอวด - 2 2
3,678
 สุขาภิบาลชะอวด[18]
17 (13)
1.00
2542 ท่าศาลา - 1 1
2,962
 สุขาภิบาลท่าศาลา[19]
18 (14)
4.00
2542 นาบอน - 1 1
2,355
 สุขาภิบาลนาบอน[20]
19 (15)
4.01
2542 ทุ่งใหญ่ - 1 1
5,206
 สุขาภิบาลท่ายาง[21]
20 (16)
14.48
2542 ร่อนพิบูลย์ 1 - 1
4,408
 สุขาภิบาลเขาชุมทอง[22]
21 (17)
11.53
2542 ร่อนพิบูลย์ - 1 1
7,936
 สุขาภิบาลร่อนพิบูลย์[23]
22 (18)
13.00
2542 ร่อนพิบูลย์ - 1 1
8,582
 สุขาภิบาลหินตก[24]
23 (19)
3.00
2542 สิชล - 1 1
7,029
 สุขาภิบาลสิชล[25]
24 (20)
1.76
2542 ขนอม - 1 1
4,454
 สุขาภิบาลขนอม[26]
25 (21)
2.64
2542 หัวไทร - 2 2
4,278
 สุขาภิบาลหัวไทร[27]
26 (22)
48.19
2550 ทุ่งสง 1 - 1
14,144
 องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง
27 (23)
43.09
2550 ขนอม 1 - 1
5,560
 องค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน
28 (24)
171.00
2551 พิปูน 1 - 1
8,165
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
29 (25)
26.72
2551 หัวไทร 1 - 1
6,861
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเพชร
30 (26)
41.00
2551 เฉลิมพระเกียรติ 1 - 1
8,819
 องค์การบริหารส่วนตำบลทางพูน
31 (27)
71.18
2552 พรหมคีรี - 1 1
4,874
 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมโลก
32 (28)
67.60
2554 เมืองนครศรีธรรมราช 1 - 1
10,748
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
33 (29)
25.74
2554 เมืองนครศรีธรรมราช - 1 1
9,888
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ
34 (30)
21.42
2554 ทุ่งสง 1 - 1
13,984
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย
35 (31)
77.96
2554 ทุ่งสง 1 - 1
12,588
 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่
36 (32)
140.63
2554 ขนอม - 1 1
9,415
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
37 (33)
53.00
2555 ทุ่งสง 1 - 1
15,608
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
38 (34)
51.38
2555 ปากพนัง 1 - 1
5,164
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด
39 (35)
65.00
2555 ลานสกา 1 - 1
10,275
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล
40 (36)
55.00
2555 ฉวาง - 1 1
5,403
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
41 (37)
101.00
2555 พิปูน 1 - 1
5,472
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน
42 (38)
29.50
2555 พิปูน 1 - 1
3,947
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนกลาง
43 (39)
37.73
2555 เชียรใหญ่ 1 - 1
6,975
 องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด
44 (40)
31.98
2555 ชะอวด - 1 1
6,154
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ
45 (41)
74.00
2555 สิชล 1 - 1
11,331
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส
46 (42)
30.35
2555 หัวไทร - 1 1
8,325
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน
47 (43)
27.75
2555 พระพรหม 1 - 1
10,293
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร
48 (44)
125.47
2555 นบพิตำ 1 - 1
7,714
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง
49 (45)
62.39
2555 ช้างกลาง 1 - 1
5,005
 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
50 (46)
47.00
2555 ช้างกลาง 1 - 1
7,735
 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง
51 (47)
20.64
2555 เฉลิมพระเกียรติ 1 - 1
5,632
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
52 (48)
25.00
2556 ปากพนัง 1 - 1
3,518
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา
53 (49)
14.60
2556 ปากพนัง - 1 1
4,457
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
54 (50)
96.78
2556 ทุ่งใหญ่ 1 - 1
5,748
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง

สถาบันการศึกษา[แก้]

โรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง สี ระดับชั้น ประเภท ที่ตั้ง เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐) ส.ทร.๓๐ 2506 อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 ถ่ายโอน เลขที่ – หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TR30
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ) บ.สร. 2520 อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 ถ่ายโอน เลขที่ – หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดสำนักขัน ส.ข. 2495 อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 ถ่ายโอน เลขที่ – หมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านน้ำโฉ น.ฉ. 2503 อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 ถ่ายโอน เลขที่ – หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 BC
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ม.ป. 2542 ████
น้ำเงิน-เหลือง
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ถ่ายโอน เลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260 MP
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ท.ทพ. 2482 ████
ม่วง-ขาว
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6, มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จัดตั้งเอง เลขที่ – ถนนท่าโพธิ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TTP
โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ท.ทค. 2476 ████
เทา-แดง
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 313 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ท.มย. 2463 ████
น้ำเงิน-เหลือง
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ – ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TMY
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ท.ศท. 2454 ████
ฟ้า-ขาว
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ – ถนนศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TST
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ท.ศช. 2435 ████
น้ำเงิน-ชมพู
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 75 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TSC
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ท.สม. 2481 ████
น้ำเงิน-ขาว
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 585 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TSM
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ท.สธ. 2480 ████
ขาว-เขียว
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 1403/31 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TST
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ท.วญ. 2475 ████
ขาว-แดง
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 2222 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TWY
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ส.ทพ. 2463 ████
ฟ้า-แดง
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 217 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 STP
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช น.นศ. 2553 ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 333 ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 NICS
เทศบาลเมืองทุ่งสง
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ท.๑ 2463 ████
ฟ้า-ขาว
ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 193 ถนนทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 TS1
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ท.๒ 2475 ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ – ถนนภราดร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 TS2
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ท.๓ 2511 ████
เทา-ชมพู
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 2 ถนนท่าแพใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 TS3
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ท.๔ 2521 ████
เขียว-ขาว
ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 TS4
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ท.๕ 2549 ████
ส้ม-ดำ
ประถมศึกษาปีที่ 4–6, มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จัดตั้งเอง เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 TS5
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล ท.๖ 2551 อนุบาลปีที่ 1–3 จัดตั้งเอง เลขที่ 6/5 ถนนท่าแพใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 TS6
เทศบาลเมืองปากพนัง
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ ท.๑ 2442 ████
ฟ้า-ชมพู
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 29 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 PN1
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ ท.๒ 2471 ████
ขาว-น้ำเงิน
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 64 ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 PN2
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี ท.๓ 2456 ████
ขาว-แดง
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ท.๔ 2477 อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 169 ถนนพานิชสัมพันธ์ ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ท.๕ 2479 ████
ขาว-เขียว
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 175/1 ถนนวารีสวัสดิ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 PN5
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ท.๖ 2479 ████
ม่วง-ขาว
มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จัดตั้งเอง เลขที่ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 PN6
เทศบาลเมืองปากพูน
โรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูน 2554 อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ – หมู่ที่ 8 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติจัดตั้งสุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๔๕๖
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๔๗๘
 3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๕๓๗
 4. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๔๘๐
 5. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๔๘๓
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลปากแพรกเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง
 7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าแพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาล สุขาภิบาลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลานสกา กิ่งอำเภอลานสกา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 13. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 14. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 15. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 16. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 17. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 18. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 19. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 20. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาบอน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 21. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่ายาง กิ่งอำเภอท่ายาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 22. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเขาชุมทอง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 23. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 24. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 25. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 26. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลขนอม กิ่งอำเภอขนอม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 27. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข้อมูล[แก้]