หัวเรื่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ความสำคัญของการเขียนหัวเรื่อง[แก้]

เพราะหัวเรื่องเป็นจุดที่สร้างความสนใจ และกระตุ้นผู้อ่าน หรือกลุ่มเป้าหมายในทันทีทันใด

วัตถุประสงค์ของการเขียนหัวเรื่อง[แก้]

 1. เพื่อดึงดูดความสนใจในทันที
 2. เพื่อต้องการคัดเลือก และคัดกรองลูกค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 3. เพื่อประหยัดระยะเวลาผู้อ่าน เนื่องจากมีระยะเวลาจำกัด
 4. เพื่อเป็นแผนที่ทางความคิดในการเขียนข้อความโฆษณา

ประเภทของการเขียนหัวเรื่อง[แก้]

มี 4 ประเภท

 1. Label Headline
 2. Informative Headline
 3. Provocative Headline
 4. Selective Headline

Label หรือ Brand หรือ Logo Headline เหตุผลที่มีการใช้ -ใช้สลากเพื่อบอกเรื่องราวโดยย่อๆ -ร้านค้าปลีกมีทีมงานน้อย หรือไม่ค่อยมีเวลาในการสร้างสรรงาน -ผู้เขียนข้อความโฆษณาไม่มีประสบการณ์เพียงพอ เหตุผลในมุมกลับกัน -สินค้าเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการ -สินค้าร่วมโฆษณา กับสินค้าอื่น เช่นสนับสนุนการครองรราชย์60ปี ข้อดี -ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้พื้นที่การโฆษณาน้อย ข้อเสีย -ร้านค้าให้ความใส่ใจ หรือให้เวลาน้อยจึงขาดแนวความคิริเริ่มสร้างสรรค์ -สินค้าที่มีจุดเด่น หรือจุดแตกต่างทำให้ขาดการประทำใจ -ไม่ดึงดูดใจ ไม่ใส่ใจลูกค้า และไม่เชิญชวนลูกค้า ทำให้ไม่มีชีวิตชีวา หรือปราศจากลีลาชีวิต

Informative Headline หรือNews เหตุผลที่ใช้ -ให้ทราบแนวคิด และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสินค้า -สินค้าออกใหม่ หรือมีจุดเด่นที่แตกต่างจากสินค้าอื่น ข้อดี -กระจายข่าวสารครอบคลุมรวมทั้งเป้าหมายที่เร่งรับก็สามารถรับรู้ได้ -ระบุ และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ -ช่วยดึงดูด และชักจูงผู้ไม่เคยใช้สินค้านั้นมาก่อน -บอกกล่าวให้รู้ว่าสินค้านั้นสามารถตอบสนองความต้องการ -กระตุ้นความน่าสนใจ อยากติดตาม และมีลีลาชีวิต ข้อเสีย -ผู้เขียนข้อความโฆษณามักละเลยไม่ค่อยให้ความสนใจ และขาดการทำความเข้าใจในการพาดหัวเรื่องประเภทนี้

Provocative Headline เหตุผลที่มีการใช้ -เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นจากหัวเรื่องไปสู่เนื้อเรื่อง ข้อดี -เกิดความประทับใจและจดจำที่ยาวนาน ข้อเสีย -ผู้มีประสบการณ์ในการเขียนหัวเรื่องมีน้อย หรือข่าวสารที่เขียนไปไม่สามารถกระตุ้นได้ ไม่เกิดความเร้าใจ -ละเลยกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง และอาจดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย -มีความประทับใจผิดจากจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ -หัวเรื่องที่ทำไม่สอดคล้องเหมาะเจาะ หรือทำได้อยาก

Selective Headline เหตุผลที่มีการใช้ -ต้องการบ่งบอกให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะรับทราบข่าวสารที่ส่งไปให้ ข้อดี -ตรงกับลักษณะ และความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย -กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกให้เกียรติ หรือยกย่อง -ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ -สามารถใช้ควบคู่ กับการพาดหัวเรื่องอื่นๆได้ง่าย ข้อเสีย -มีการกีดกันกลุ่มเป้าหมายอื่น ควรมีการเขียนข้อความที่ไม่แคบจนเกินไป

ลักษณะหัวเรื่องที่มีประสิทธิภาพ

 1. Informative ลูกค้าทราบข้อเท็จจริง หรือแนวความคิด หรือสื่อความหมายได้ง่ายโดยไม่ต้องอ่านเนื้อเรื่องโฆษณา
 2. Specific ต้องชัดเจน และน่าเชื่อถือ
 3. Interest เห็นลักษณะสำคัญของสินค้า หรือมีจุดเด่นของการขายเพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับ
 4. Active มีลีลาชีวิต กระปรี้กระเปร่า มีจิตวิญญาณ
 5. Concise ใช้ถ้อยคำชัดเจนเท่าที่จำเป็น
 6. Original เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
 7. Appropriate เหมาะเจาะลงตัวในถ้อยคำ

ดูเพิ่ม[แก้]

 • ล่อคลิก การเขียนหัวเรื่องที่จงใจกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น เพื่อล่อให้เปิดอ่าน