หอจดหมายเหตุอินดีส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิหาร, อัลกาซาร์ และหอจดหมายเหตุอินดีสในเซบิยา *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
หอจดหมายเหตุอินดีส
ประเทศธงของประเทศสเปน สเปน
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(i), (ii), (iii), (vi)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2530 (คณะกรรมการสมัยที่ 11)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

หอจดหมายเหตุอินดีส (สเปน: Archivo General de Indias) เป็นสถานที่เก็บเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจักรวรรดิสเปนในทวีปอเมริกาและหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ที่เมืองเซบิยา ประเทศสเปน หอจดหมายเหตุอินดีสได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2530