หลักการศรัทธา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อุซูลุดดีนคือรากฐานของความศรัทธา ชีอะฮ์มีความเชื่อว่าจะต้องมีความศรัทธาเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นก็จะตามมาในข้อปฏิบัติอื่นๆ อุซูลุดดีนเกี่ยวข้องกับความศรัทธาส่วนฟุรูอุดดีนนั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติ อุซูลุดดีนในทรรศนะของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์ได้แก่เอกานุภาพ( เตาฮีด),ตำแหน่งศาสดา(นบูวัต)และการฟื้นคืนชีพ(มะอ๊าด) ส่วนในทรรศนะของชีอะฮ์เพิ่มความยุติธรรมของพระเจ้า(อัดล์)และตำแหน่งอิมาม(อิมามัต)เข้าไป พื้นฐานต่างๆของความศรัทธาได้ครอบคลุมศาสนาต่างๆเอาไว้ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตามภาษา,กาลเวลาและชาติพันธ์

การศรัทธา [แก้]

การมีความเชื่อในอุซูลุดดีนนั้น ต้องได้มาจากการศึกษาค้นคว้า ไม่ใช่ได้มาจากการปฏิบัติตาม ผู้ใดที่ไม่มีความศรัทธาในอุซูลุดดีนก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ตกศาสนา ในช่วงเริ่มต้น หนังสือภาคปฏิบัติบางเล่มได้พูดถึงอุซูลุดดีนไว้ หลักความเชื่อว่าด้วยเรื่องเอกานุภาพของพระเจ้า( เตาฮีด)หลักความเชื่อว่าด้วยเรื่องตำแหน่งศาสดา(,นบูวัต)และหลักความเชื่อว่าด้วยเรื่องการฟื้นคืนชีพ(มะอ๊าด) คือหลักศรัทธาร่วมในศาสนาอิสลาม ส่วนในเรื่องว่าด้วยตำแหน่งผู้นำ(อิมามัต)และความเชื่อว่าด้วยความยุติธรรมของพระเจ้า(อัดล์)เป็นความเชื่อของสำนักคิดชีอะฮ์(อยู่ในอุซูลุดดีน) บุคลใดที่ไม่มีความศรัทธาต่อสองสิ่งนี้ก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในสำนักคิดชีอะฮ์ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกจากอิสลามก็ตาม

หลักศรัทธาของชีอะฮ์[แก้]

หลักการศรัทธาของสำนักคิดชีอะฮ์มีห้าข้อ ซึ่งสามข้อแรกอยู่ในหลักความเชื่อของอิสลามนั่นเอง ส่วนอีกสองข้อเป็นหลักความเชื่อของสำนักคิดชีอะฮ์ บุคลใดที่ไม่มีความศรัทธาต่อสองสิ่งนี้ถือว่าไม่ได้อยู่ในสำนักคิดชีอะฮ์ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกจากอิสลามก็ตาม 

  1. เตาฮีด คือ ความเป็นเอกะของพระผู็เป็นเจ้า
  2. อัดล์คือ ทุกๆการการปฏิบัติของพระเจ้านั้นทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม พระองค์ไม่ทรงกดขี่ผู้ใด และพระองค์จะทรงจัดสรรทุกสรรพสิ่งในที่ของมัน พระองค์จะทรงปฏิบัติกับทุกสรรพสิ่งอย่างดีที่สุด
  3. นบูวัตคือการยอมรับการเป็นศาสดาของมุฮัมมัดบุตรของอับดุลลอห์และศาสดาท่านอื่นๆของพระเจ้า
  4. อิมามัตคือภายหลังจากท่านศาสดาของอิสลามบรรดาอิมามได้รับตำแหน่งผู้ปกครองและผู้นำและพวกท่านทั้งหมดถูกเลือกโดยพระเจ้า
  5. มะอ๊าดคือวันหนึ่งทุกๆคนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติจะถูกเรียกกับไปยังพระเจ้าเพื่อสอบสวนถึงการกระทำต่างๆโดยพวกเขาจะได้รับรางวัล หรือถูกลงโทษและเรียกวันนั้นว่าวันสิ้นโลก(กิยามัต)

หลักการศรัทธาของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์ [แก้]

1.เตาฮีด 2.นบูวัต 3.มับดะอ์(จุดเริ่มต้น)และมะอ๊าด(จุดจบ)นอกจากนั้นอะฮ์ลิสซุนนะฮ์ก็ยังมีความเชื่อในข้อปฏิบัติของอิสลาม(อัรกานุลอิสลาม)อีกเช่นกันเริ่มต้นด้วยการกล่าวชะฮาดะตัยน์(การปฏิญาณตนในการมีศรัทธาต่อพระเจ้าและศาสดา) และอีกสี่หลักการศรัทธารวมทั้งมีหลักปฏิบัติที่สำคัญในอิสลามคือ นมาซ,ศิลอด,ซะกาต,ฮัจญ์  

อ้างอิง[แก้]