หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช (ปราโมทย์ จันทวิมล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช (ปราโมทย์ จันทวิมล) ท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อวงการศึกษาของไทย

ตำแหน่ง[แก้]

อธิบดีกรมอาชีวศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผลงาน[แก้]

วิทยาลัยวิชาการศึกษา หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวิทยาลัยวิชาการศึกษา อันประกอบด้วย

 1. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประธานกรรมการ
 2. หลวงสวัสดิสารศาสตร์พุทธิ กรรมการ
 3. หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช กรรมการ
 4. นายอภัย จันทวิมล กรรมการ
 5. นายวิทูร ทิวทอง กรรมการ
 6. นายสนั่น สุมิตร กรรมการ
 7. นายเยื้อ วิชัยดิษฐ กรรมการ
 8. นายเชื้อ สาริมาน กรรมการ
 9. นายพร ทองพูนศักดิ์ กรรมการ
 10. นายรอง ศยามานนท์ กรรมการ
 11. หม่อมหลวงบุญเหลือ กุญชร กรรมการ
 12. นางสมัยสวาท พงศ์ทัต กรรมการ
 13. นายสวัสดิ์ สิงหพงษ์ กรรมการ
 14. นายสาโรช บัวศรี กรรมการและเลขานุการ
 • ในการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยวิชาการศึกษา ครั้งที่ 17 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2496 เรื่องที่ 7 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และแถลงว่า เพื่อที่จะให้กิจการด้านฝึกหัดครูได้ขยายตัวกว้างขวางยิ่งขัน “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ถนนประสานมิตร”เดิมจึงได้เปลี่ยนรูปมาเป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นบริหารงานให้เหมาะสมกับงานที่ขยายออกไป และประธานกรรมการได้ถือโอกาสแสดงความยินดี ที่คณะกรรมการชุดใหม่จะได้ดำเนินงานอันสำคัญต่อไป

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]