หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์
หม่อมเจ้า ชั้น 5
หม่อมพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์.jpg
สวามีหม่อมเจ้าทองต่อ ทองแถม (2464–2476)
หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล (2476–2492)[1]
พระบุตรหม่อมราชวงศ์นภาจรี ทองแถม
หม่อมราชวงศ์ปรียา โสณกุล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระมารดาหม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา
ประสูติ18 มกราคม พ.ศ. 2441
สิ้นชีพิตักษัย22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 (69 ปี)

หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์ (18 มกราคม พ.ศ. 2441 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์ เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา มีโสทรขนิษฐาและโสทรอนุชา 10 องค์ ได้แก่

 1. หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
 2. หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา รพีพัฒน์
 3. หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์
 4. หม่อมเจ้าชวลิตโอภาส รพีพัฒน์
 5. หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์
 6. หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์
 7. หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์
 8. หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์
 9. หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า อาภากร
 10. หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์

มีขนิษฐาต่างพระมารดา 2 องค์ ได้แก่

 1. คันธรสรังษี แสงมณี
 2. รำไพศรีสอางค์ สนิทวงศ์

เสกสมรส[แก้]

หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพเสกสมรสกับหม่อมเจ้าทองต่อ ทองแถม พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2464 และทรงหย่าในเวลาต่อมา มีธิดาคนเดียว คือหม่อมราชวงศ์นภาจรี (สมรสกับเด็ดดวง บุนนาคและสมใจ สิริสิงห) มีบุตร-ธิดา คือ นภดล บุนนาค, ดัชนี วิไลวัลย์, สุทธาจรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, นภาจร สิริสิงห และนันทินี โท

ต่อมาเสกสมรสกับหม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา เมื่อปี พ.ศ. 2476 มีธิดาคนเดียว คือหม่อมราชวงศ์ปรียา โสณกุล

หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 สิริชันษา 69 ปี

อ้างอิง[แก้]

 1. พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น. อัตตชีวประวัติ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556, หน้า 283