ข้ามไปเนื้อหา

หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่ ที่ปรึกษาส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และอดีตรองราชเลขาธิการ

ประวัติการศึกษา

[แก้]

หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม เน้นทางด้านภาษาสมัยใหม่ (Modern Languages) และปริญญาโท สาขาเดียวกัน จากวิทยาลัยเพมโบรก มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ที่เดียวกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร

ประวัติการทำงาน

[แก้]

หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่ เคยปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการในตำแหน่งเลขาธิการคณะองคมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. 2515 ถึงปี พ.ศ. 2539 และปฏิบัติหน้าที่รองราชเลขาธิการ ระหว่างปี พ.ศ. 2529 ถึงปี พ.ศ. 2544 จากนั้นจึงได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงอิศริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร[1]

นอกจากนั้นแล้ว ม.ร.ว.ทองน้อย ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

ประวัติครอบครัว

[แก้]

ชีวิตครอบครัวสมรสกับนางบุษกร ทองใหญ่ ณ อยุธยา มีบุตรี 1 คน ชื่อ หม่อมหลวงแพรวทอง ทองใหญ่ จบการศึกษาจากโรงเรียนจิตรลดา รุ่นที่ 33 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

[แก้]

หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งไทยและต่างประเทศ ดังงนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. แถลงการณ์กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ตุลาคม 2549
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๕๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๑๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๐๙, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๕๒ ง หน้า ๒๔๓๗, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๐
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๒๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๖๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๒๗ ง หน้า ๒๒๓๒, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๑๔, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙