หมวดหมู่:นักแสดงหญิงชาวอเมริกันแบ่งตามชาติพันธุ์หรือถิ่นกำเนิด