หมวดหมู่:นักการเมืองของชาติเอเชียแบ่งตามพรรคการเมือง