หมวดหมู่:ความผิดปกติทางอารมณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำภาษาอังกฤษว่า "Mood disorder" ที่แปลเป็นไทยว่า ความผิดปกติทางอารมณ์ หรือ โรคอารมณ์แปรปรวน เป็นคำที่ใช้กับกลุ่มโรคในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต (DSM IV TR) ที่สมมุติว่ามีความปั่นป่วนทางอารมณ์เป็นอาการหลัก หมวดหมู่คล้ายกันที่พบใน ICD-10 ก็คือ mood (affective) disorders

จิตแพทย์ชาวอังกฤษท่านหนึ่ง (Henry Maudsley) เป็นผู้เสนอหมวดหมู่ว่า affective disorder ซึ่งต่อมาทดแทนด้วยคำว่า "mood disorder" เพราะว่าคำหลังหมายถึงภาวะอารมณ์ภายใน ในขณะที่คำแรกหมายถึงการแสดงออกที่เห็นโดยผู้อื่น

มีกลุ่มใหญ่ ๆ ของความผิดปกติทางอารมณ์สองอย่าง ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีคราวแสดงออกของความฟุ้งพล่าน (mania) หรืออาการเกือบฟุ้งพล่าน (hypomania) หรือไม่ ดังนั้น จึงแยกออกเป็นความผิดปกติแบบซึมเศร้าต่าง ๆ (depressive disorder) โดยที่รู้จักดีที่สุดและมีงานวิจัยมากที่สุดก็คือโรคซึมเศร้า (major depressive disorder) ซึ่งเรียกโดยสามัญว่า clinical depression หรือ major depression และแยกออกเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder) ที่เคยรู้จักกันว่า manic depression ซึ่งกำหนดโดยอาการฟุ้งพล่านที่สลับกับอาการซึมเศร้า

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่