หน่วยโทษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในกฎหมายออสเตรเลีย หน่วยโทษ (อังกฤษ: penalty unit หรือเรียกโดยย่อว่า PU) เป็นจำนวนเงินซึ่งใช้คำนวณโทษปรับฐานละเมิดกฎหมายลายลักษณ์อักษร ค่าปรับสำหรับความผิดฐานใดคำนวณได้โดยคูณมูลค่าหน่วยโทษเข้ากับจำนวนหน่วยโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดฐานนั้น เช่น ถ้าต้องโทษปรับ 20 หน่วยโทษ และหน่วยโทษหน่วยหนึ่งเท่ากับ 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ก็คำนวณค่าปรับได้โดยนำ 100 คูณ 20

ในแต่รัฐและดินแดนที่ประกอบขึ้นเป็นออสเตรเลียมีการกำหนดค่าหน่วยโทษไว้แยกจากกันเป็นเอกเทศซึ่งหน่วยโทษของรัฐและดินแดนก็ใช้กับการกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่นในรัฐและดินแดนเหล่านั้น (เช่น กฎหมายจราจรทางบกของรัฐออสเตรเลียตะวันตก ห้ามมิให้ปล่อยฝูงปศุสัตว์โดยไม่มีคนดูแลไว้บนถนนสาธารณะ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับหนึ่งหน่วยโทษ [1]) ส่วนรัฐบาลกลางก็มีหน่วยโทษที่ใช้กับการฝ่าฝืนกฎหมายของคอมมอนเวลธ์ (เช่น กฎหมายเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนไปลงทะเบียนภายใน 21 วันนับแต่มีสิทธิ์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับหนึ่งหน่วยโทษ[2])

ความถี่และวิธีการปรับค่าหน่วยโทษให้ทันสมัยเป็นอำนาจของรัฐบาลกลาง รัฐบาลรัฐและดินแดนจะกำหนดขึ้นเอาเองตามกรอบอำนาจของตน ในรัฐออสเตรเลียตะวันตกกำหนดหน่วยโทษเกี่ยวกับการจราจรทางบกไว้ที่ 50 ดอลลาร์ออสเตรเลีย แต่สำหรับความผิดร้ายแรงอื่นกำหนดไว้ที่ 110 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ส่วนรัฐออสเตรเลียใต้ไม่มีการใช้หน่วยโทษ[3] ในรัฐวิคตอเรียค่าของหน่วยโทษจะกำหนดตามปีงบประมาณโดย Treasurer และประกาศลงใน Government Gazette ภายใต้บังคับของ Monetary Units Act 2004 โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 หนึ่งหน่วยโทษของรัฐวิคตอเรียมีค่า 140.84 ดอลลาร์ออสเตรเลีย[4] ในขณะที่หนึ่งหน่วยโทศในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีค่า 110 ดอลลาร์ออสเตรเลีย[5] และในรัฐควีนส์แลนด์มีค่า 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย[6] สำหรับรัฐบาลกลางกำหนดค่าหน่วยโทษสำหรับบุคคลธรรมดาไว้ที่ 110 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ตั้งแต่ ค.ศ. 2007[7]

อนึ่ง หน่วยโทษสำหรับนิติบุคคลมักมีค่ามากกว่าหน่วยโทษสำหรับบุคคลธรรมดา เช่น ในมณฑลนครหลวงออสเตรเลียหนึ่งหน่วยโทษสำหรับบุคคลธรรมดามีค่า 110 ดอลลาร์ออสเตรเลีย แต่มีค่า 550 ดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับบรรษัท[8]

หน่วยโทษอาจกำหนดไม่เป็นจำนวนเต็ม เช่น 1.5 หน่วยโทษก็ได้ (เช่น ความผิดขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดในรัฐออสเตรเลียตะวันตก) และในกฎหมายฉบับหนึ่งอาจกำหนดโทษเป็นจำนวนเงินและเป็นหน่วยโทษปะปนไปก็ได้ (เช่น กฎหมายเลือกตั้งกำหนดค่าปรับกรณีไม่ไปเลือกตั้งไว้เป็นตัวเงิน แต่ค่าปรับกรณีไม่ลงทะเบียนเลือกตั้งกำหนดเป็นหน่วยโทษ)

หลักการและเหตุผล[แก้]

ในอดีตค่าปรับกำหนดไว้เป็นหน่วยเงินธรรมดา (ปอนด์สเตอร์ลิงและต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย) แต่เพราะด้วยเงินเฟ้อทำให้โทษค่าปรับที่กำหนดไว้แต่แรกนั้นมีค่าทางเศรษฐศาสตร์ลดน้อยลงไปไม่เหมาะสมแก่สถานการณ์ การแก้ไขค่าปรับในกฎหมายบ่อย ๆ ย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากและสิ้นเปลืองเวลา หน่วยโทษเป็นวิธีการอย่างง่ายที่ปรับปรุงค่าปรับ ค่าธรรมเนียม หรืออัตราอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั้งหมดได้ในคราเดียวกัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]