หนังสือเดินทางญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น

หนังสือเดินทางญี่ปุ่น เป็นหนังสือเดินทางที่ออกให้แก่พลเมืองญี่ปุ่นที่จะเดินทางออกนอกประเทศ

ชนิดของหนังสือเดินทาง[แก้]

 • หนังสือเดินทางสามัญ: ออกให้แก่ประชาชนทั่วไป
 • หนังสือเดินทางราชการ: ออกให้แก่ผู้ที่ทำงานราชการทั่วไป
 • หนังสือเดินทางทูต: ออกให้แก่นักการทูต สมาชิกในครอบครัวของทูต และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล

หนังสือเดินทางของประเทศญี่ปุ่นที่ออกหลังวันที่ 20 มีนาคม 2549 จะเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

ลักษณะทางกายภาพ[แก้]

หนังสือเดินทางฉบับแรกของญี่ปุ่น ทำในปี 2490
หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลที่จะเดินทางระหว่างโอะกินะวะกับแผ่นดินใหญ่ในช่วงปี 2495-2515
หน้าข้อมูลจำเพาะ

หนังสือเดินทางของประเทศญี่ปุ่นจะมีตราแผ่นดินระบุไว้ที่หน้าปก และจะมีคำเป็นภาษาญี่ปุ่นระบุไว้ด้านบนว่า "นิปปงโกะกุ เรียวเก็ง" (ญี่ปุ่น: 日本国旅券โรมาจิnipponkoku ryoken) มีความหมายว่า "หนังสือเดินทางแห่งญี่ปุ่น" หนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่มีอายุ 5 ปีจะมีสีน้ำเงินเข้ม ส่วนผู้ที่มีอายุ 10 ปีจะมีสีเลือดหมู ยกเว้นหนังสือเดินทางอย่างเป็นทางการ จะใช้สีเขียวเข้ม และหนังสือเดินทางทูต จะมีสีน้ำตาลเข้ม

ข้อมูลจำเพาะผู้ถือหนังสือเดินทาง[แก้]

 • รูปถ่ายของผู้ถือหนังสือเดินทาง
 • ประเทศที่ออกให้
 • เลขที่หนังสือเดินทาง
 • นามสกุลผู้ถือหนังสือเดินทาง
 • ชื่อผู้ถือหนังสือเดินทาง
 • สัญชาติ
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • ภูมิลำเนา
 • วันที่ออก
 • วันที่หมดอายุ
 • ผู้มีอำนาจออก
 • ลายเซ็นผู้ถือ

หมายเหตุในหนังสือเดินทาง[แก้]

หนังสือเดินทางมีหมายเหตุจากประเทศญี่ปุ่นไปยังหน่วยงานรับผิดชอบประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุถือเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่นและขอให้บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางนั้นได้รับอนุญาตให้ผ่านและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

ในหนังสือเดินทางญี่ปุ่น มีระบุดังนี้:

ในภาษาญี่ปุ่น
日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
The Minister for Foreign Affairs of Japan requests all those whom it may concern to allow the bearer, a Japanese national, to pass freely and without hindrance and, in case of need, to afford him or her every possible aid and protection.
คำแปลเป็นภาษาไทย
ถึงบรรดาผู้เกี่ยวข้อง กระทรวงการต่างประเทศแห่งญี่ปุ่นร้องขอให้ท่านอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือนี้ ซึ่งเป็นชนชาติญี่ปุ่น ได้ผ่านไปโดยเสรีและปราศจากอุปสรรค และถ้าจำเป็น ก็โปรดช่วยเหลือและให้ความคุ้มกันผู้ถือหนังสือนั้นอย่างถึงที่สุดด้วย

ภาษา[แก้]

หนังสือเดินทางญี่ปุ่นจะพิมพ์ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ยกเว้นคำเตือนในส่วนท้ายของหนังสือเดินทาง (เช่นในหน้า 51 ของหนังสือเดินทางแบบธรรมดา) ซึ่งจะมีการพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

นามสกุล, ชื่อ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ (เช่น ภูมิลำเนา) จะบ่งไว้เป็นอักษรละตินพิมพ์ใหญ่ด้วย ชื่อของคนในภาษาญี่ปุ่นจะเขียนอยู่ในหลักทับศัพท์ตามระบบอักษรโรมัน แต่จะมีการยกเว้นบางกรณี ในกรณีที่มีชื่อเป็นอักษรคะตะคะนะ ชื่อชาวต่างชาติ (กรณีคู่สมรสหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติ) อาจใช้เป็นชื่อเดิมในอักษรลาตินตามที่มีปรากฏอยู่ในเอกสารราชการ

ลายมือชื่อจะเป็นภาษาใด ๆ ก็ได้ ตามแต่บุคคลผู้ลงนั้นปรารถนา