สเว จิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สเว จิน (พม่า: ရွှေကျင်; อังกฤษ: Shwe Kyin) เป็นผู้นำของพรรคสหแนวร่วมมอญและพรรคมอญใหม่ในเวลาต่อมา เกิดเมื่อ พ.ศ. 2454 ที่ เมืองสะเทิม บิดาชื่ออูสางปอง มารดาชื่อคอสเวมี จบการศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2474 และเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เลขานุการของรัฐบาลพม่าจนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

ในช่วงสงคราม สเว จินเข้ารับราชการเป็นทหารเรือในกองทัพเรืออังกฤษ แต่ลาออกเมื่อ พ.ศ. 2485 หลังจากนั้นเขาเข้าร่วมงานกับน้องชายทำงานใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่น จนกระทั่งน้องชายถูกจับและถูกฆ่าตาย หลังจากได้รับเอกราช สเว จินไม่พอใจที่ชาวมอญไม่มีสิทธิ์ในสภา เขาพยายามติดต่อกับอูนุ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อขอตั้งรัฐมอญเป็นส่วนหนึ่งในสหภาพพม่า ผลการเจรจาปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้ ทางรัฐบาลจึงส่งทหารปราบปรามฝ่ายมอญ สเว จิน จึงตั้งพรรคสหแนวร่วมมอญเพื่อเรียกร้องเอกราชตั้งแต่ พ.ศ. 2491

ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2492 – 2497 สเว จิน ถูกรัฐบาลพม่าจับคุมขังและกักบริเวณ เมื่อพ้นโทษ เขาจึงเข้าป่าไปสมทบกับพรรคสหแนวร่วมมอญเพื่อต่อสู้กับพม่าในเขตตะนาวศรี และได้ตั้งพรรคมอญใหม่ใน พ.ศ. 2502 หลังจากที่พรรคสหแนวร่วมมอญยอมวางอาวุธ สเว จิน เป็นผู้นำพรรมอญใหม่สู้กับพม่าจนมการลงนามหยุดยิงเมื่อ พ.ศ. 2538 รวมเวลาการต่อสู้เพื่อเอกราชมอญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 – 2538 เป็นเวลา 49 ปี

อ้างอิง[แก้]

  • พรพิมล ตรีโชติ. ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า. กทม. สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 2542 หน้า 277 -278