สุภาพรรณ ณ บางช้าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Suphaphan Na Bangchang.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง หรือ แม่ชีวิมุตติยา เป็นแม่ชีในศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ในอดีตท่านเคยเป็นรองศาสตราจารย์ ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) เมื่อ พ.ศ. 2515 และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ด้านภาษาบาลีและสันสกฤตจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2518 หลังจากนั้น ท่านได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านภาษาบาลีระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเประเดนิยะ ประเทศศรีลังกา สำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2524 ก่อนจะกลับมาเป็นอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1]

หลังจากศึกษาภาษาบาลีและอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกโดยตรง ท่านมีความเลื่อมใสในพระธรรมจึงได้ออกบวชเป็นแม่ชี ปัจจุบันพำนักอยู่ประจำที่จังหวัดเชียงใหม่และเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง

ผลงานทางวิชาการ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)" (PDF). คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 13 พฤศจิกายน 2557. สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๘, ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๒๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑, ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๐