สุพจน์ หารหนองบัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ศาสตราจารย์ สุพจน์ หารหนองบัว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร[1] และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

สุพจน์ หารหนองบัว นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2502 ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวน 5 คน ของนายหวด และนางมาย หารหนองบัว สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบ้านมูลกระบือ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเคมี ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2524 ระดับปริญญาโทสาขาเคมีฟิสิกัล ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2526 และระดับปริญญาเอก (เคมีคอมพิวเตอร์) University of Innsbruck, Austria ในปี พ.ศ. 2528

สุพจน์ หารหนองบัว เข้ารับราชการที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2532 และรองศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2534 เป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับงานวิจัยทางด้านเคมีคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากจำนวนบทความวิจัยจำนวนกว่า 60 เรื่อง ในระยะเวลากว่า 18 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิจัยจำนวนไม่กี่คนที่ริเริ่มงานวิจัยด้านเคมีคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยอย่างจริงจัง เคยได้รับรางวัลด้านการวิจัยทั้งในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ ซึ่งได้แก่ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2536 รางวัล TWAS Prize for Young Scientists in Thailand จาก Third World Academy of Science หรือ TWAS ในปี พ.ศ. 2541 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2544 และยังได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย สาขาเคมี ประจำปี 2546 อีกด้วย

ควบคู่ไปกับงานวิจัย สุพจน์ หารหนองบัว เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิด Summer School ทางด้านเคมีคอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านด้านวิทยาศาสตร์อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ เลขาธิการ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนของงานบริหาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล/เกียรติยศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]


  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/260/5.PDF